tirsdag 8. januar 2008

Vassulas arbeid for enhetVAD SÄGER KYRKAN?
VATIKANEN OM VASSULA
Den 10 juli 2004 sände kardinal Joseph Ratzinger ett brev angående Troskongregationens hållning till Vassula och budskapen. Lars Messerschmidt, generalvikarie i katolska kyrkan Danmark, menar att Troskongregationen därmed inte längre har några dogmatiska betänkligheter angående Vassula.
"Situtionen har blivit förändrad!", svarade kardinal Joseph Ratzinger, nuvarande påven Benedikt XVI, när han blev tillfrågad: "Vad kommer ert departement att svara om någon ställer frågan: Är Notifikationen fortfrande giltig?"
Kyrkans position till TLIG (läs engelska vittnesmål)

Kardinal Franjo Kuharic, Ärkebiskop i Zagreb:"Vad hon talar om bekräftas i Evangeliets sanning."

Kardinal Sfeir, Maronitiska Patriarken i Antioch och för hela östern:"Gud vare med dig. Må Gud välsigna dig och stödja dig i all strävan att nå fram på enhetens stig."

Kardinal Toppo, Ärkebiskop i Ranchi. Indien:"Det märkliga med Vassula är att hon inte har haft en kateketisk vägledning. Hur det än må vara så har hon blivit överlämnad ensam till en teologisk utbildning. Likväl är hennes karismatiska undervisning i överensstämmelse med Skriften,Traditionen, teologernas och helgonens texter."

Biskop Karl Sigurbjörnsson, Luthersk biskop, Island:"Hennes heliga gåvor är Guds befrielse av Hans Kyrka, en lugnande manifestation på tro.

Äkebiskop Ramon C. Arguelles i Lipa, Filippinerna:"Fru Rydéns tidigare liv är saknar betydelse. Hon är redan ett redskap för Gud i våra dagar för att förverkliga Guds dröm, den heliga Faderns dröm och Kyrkans dröm, som är kanske den allra största händelsen under dessa första år i det tredje årtusendet: ENHETEN AV ALLA KRISTI LÄRLJUNGAR!"
Äkebiskop Vincent Concessao I New Delhi, Indien"...Allt vad vi har hört är skrivet i Bibeln, men det är framfört på ett väldigt personligt sätt som förtäljer att Herren fortsätter att tala. Han är så underbar att välja Sina vägar - Han är överraskningarnas Gud och vi vet inte hur Han vill använda oss att förmedla budskapen ... Vassula, tack så mycket. Gud välsigne dig och dina medarbetare."

Biskop Riah Abu El-Assal, Anglikansk biskop i Jerusalem:"Så länge som människor har ett rent hjärta och sinne, kommer Gud att öppna deras ögon och se Honom ansikte mot ansikte - inte som någon i himlen, utan någon som aktivi och står mitt ibland oss i vår värld. Detta är vad True Life in God strävar till att visa."

Biskop Jeremiah /FERENS/ Ärkekbiskop för den Ukrainska Oberoende Orthodoxa Kyrkan i Sydamerika:"Tusentals människor från olika platser i världen är ärade ... hedrade genom Guds Nåd efter att ha läst budskapen, som är förmedlade av fru Vassula Rydén. Den största välsignelse en människa kan få är omvändelsens nåd."

Ingen kommentarer: