torsdag 10. januar 2008

Skapelsesberetningen




Ingen mennesker kan ha observert skapelsens begynnelse, fordi vi var enda ikke skapt! Så derfor må Gud ha fortalt om hva som hendte. Og når Gud forteller noe gjennom sine profeter så er det oftest dype meninger bak hvert ord.

Slik tror jeg det også er med skapelsesberetningen! For jeg tror det åndelige har en stor del i denne fysiske verden, for hvorfor skulle ellers den Åndelige Gud skape verden om han ikke fikk være en del av den?


Jeg syns skapelsesberetningen er en spennende fortelling. Og jeg tror vi fortsatt er i skapelsesberetningen , for Gud skaper mennesker og liv enn i dag! Og Gud skaper vel ikke på sabbaten ?


Når det gjelder åpenbaringer profeter har fått enten fra Joh Åp. eller Daniel så forstår jeg deler av det, mens andre ting blir som en gåte. For Paulus sa: For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.


For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. 1. Kor. 13:9-10,12


Første dagen så sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.

Jeg vil ta med 1. juledags talen til paven, om hva han sier om lyset:

“God is light”, says Saint John, “and in him is no darkness at all” (1 Jn 1:5). In the Book of Genesis we read that when the universe was created, “the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep.”“God said, ‘Let there be light’; and there was light.” (Gen 1:2-3). The creative Word of God – Dabar in Hebrew, Verbum in Latin, Logos in Greek – is Light, the source of life.All things were made through the Logos, not one thing had its being but through him (cf. Jn 1:3). That is why all creatures are fundamentally good and bear within themselves the stamp of God, a spark of his light.


Men på den tredje dagen etter at planter har begynt å spire å gro, så skaper Gud lys på ny.


" Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen. Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lyse over jorden. Og det ble slik." 1. Mos. 1:13-15


På den tredje dagen så stod Jesus opp fra de døde! Og Jesus er jo verdens lys!

Jesus er det lyset som skiller mellom galt og rett. Jesus er kjærlighetens lov som vi kan ta imot! Og Jesus er årets begynnelse. Vår tidsregning begynner når Jesus kommer til jorden. Fordi Jesus er vårt lys her i verden, og fordi Jesus døde for våre synder, og stod opp igjen den tredje dagen!

Og når det snakkes om to lys på himmelen. Kan Jesus være bildet på solen og de hellige være et bilde på månen? For vi kan jo bare skinne når Guds lys skinner på oss!


Ingen kommentarer: