søndag 17. februar 2008


ALLT JAG BER OM ÄR: KÄRLEK - KÄRLEK - KÄRLEK
29 maj 1995

Det Heliga Landet
Sent på natten i Galiléen.

Jag sade: ”Jag skall vandra bort till Herrens ägor och söka hans ansikte.” Min mun har talat till dig: ”Sök hans heliga ansikte och finn nöje i hans ljuva leende, svara på hans kallelse, svara på kallelsen från hans land.”
Herre, du min konung! Du mitt hjärtas glädje. Du min själs källa, mitt hjärta fröjdar sig i din närvaro och min själ gläder sig åt din överflödande kärlek! Min enda kärlek kommer och visar sin förunderliga mildhet mot detta plågade land.

Din närvaro skall skänka dem hopp. Dina ögon är kända för att vända sig mot det som är rätt, och sann är din dom. Du mitt hjärtas glädje, är du hos mig eller gömmer du dig? Lyssnar du till detta svaga rop?

Vassula, vet du att Mina ögon aldrig lämnat dig, från den stund då du blev född? Jag är alltid med er och närvarande...!

Kom, säg bara en liten bön. Säg:
Lovad vare ditt Namn,
Åh, du som hör Min bön!

Lovad vare du, Herre
som frälste Min själ från avgrunden
Du blickade ned från höjden och såg Mig,
du ödmjukade Min själ genom fasta när jag vilade i Min moders sköte
Lovad vare din nåd
som förde Mig till ditt hjärta
som räddade och befriade Mig.

Gud, du är Min frälsning,
Min rikedom, Mina ögons ljus, och Mitt liv.
Du som dagligen hänför Min själ
och gläder Mitt hjärta med din
närvaro,
låt din närvaro komma Mig till del, den som är:
frid, okränkbarhet, kärlek och en
förlåtelsens ande.

Låt varje del av Mitt hjärta
med kärlek förkunna din härlighet
hör Min bön nu då Jag ären gäst på ett kort besök i ditt land,
hör Mig och svara Mig. Amen....

Detta är allt. Låt också Mina andra gäster, som Jag välsignar, läsa denna bön. Allt Jag ber om är: kärlek - kärlek - kärlek! Jesus är Mitt Namn. Ic.
+++++++++++++++++
Bildet: freecrosses.com

Ingen kommentarer: