onsdag 27. februar 2008


JAG ÄR DEN ENDE DOMAREN

3 juni 1994


Herre?
Jag är. Du lilla barn, ta emot Min frid. Min dotter, åtskilliga människor kommer till dig och frågar: ”Står allt väl till? Vad vill Jesus säga oss idag?” Du Egyptens dotter, detta är vad du skall säga till dessa människor: Jesus säger till dig, släkte, att du ännu inte har återhämtat dig från sjukdomen - du har inte på något sätt tagit avstånd från avfallet

Det allmänna avfallet över hela jorden.

och i ditt öga finns det mer än en bjälke. Släkte, fram till denna dag är kärleken försmådd... Trots detta väntar Jag i Min barmhärtighet tålmodigt på den lovsång som tillkommer Mig, er Gud. Jag väntar tålmodigt och ni måste uppnå ett rågat mått av era synder innan Min rättvisa drabbar er. Låt Mig säga som så här: återvänd till Mig och ångra era synder, förvandla denna öken som ni själva har blivit till en vattenrik trädgård, till en Edens lustgård - älska! Älska er nästa!

Omsätt evangeliet i handling och skärskåda inte er nästa, utan ta först bort bjälken ur ert öga. Bed ständigt. Lev heligt. Sov inte. Försona er med era bröder

Ett ord som betyder ”alla människor”.

och ni skall undgå döden. Förfölj inte det som är heligt. Bekänn era synder med ett uppriktigt hjärta och av hela er själ.

Det betyder också att späka sitt kött, att fasta.- bedra inte er själva.

Det är inte tillräckligt att gå och bikta sig, man måste verkligen känna att man har syndat och vara uppriktig när man bekänner sina synder.Er Skapare säger till er: Sky allt som inte är heligt, håll ögonen fästa mot himlen och bli den Allrahögstes vittnen. Ägna mer tid åt bönen och bönfall er Skapare att vara ert ljus och er ledsagare. Återvänd till Mig så att Jag kan två er från de synder ni begår dag ut och dag in. Er sjukdom är inte utan bot, trots att er skuld och era synder är så stora och som en svår pest täcker er själ - Jag kan sona er skuld. Jag kan förlåta er och hela er kropp... Den människa som älskar sitt liv kommer att förlora det och den som mister sitt liv i denna världen kommer att vinna evigt liv.

Ni är många som läser Mina budskap, men eftersom ni inte är rotade i Mig lyckas ni inte förstå budskapens innersta. Ni tolkar Mina budskap efter bokstaven, men lyckas inte tränga in i själva kärnan av budskapet! Sannerligen säger Jag er, den sanna friheten står att finna i det nya dop som Anden ger. Endast då, när Anden öppnar era ögon skall ni förstå Mitt Namns storhet och vidden av Min stora härlighet.

Visst måste ni förstå att vad ni sår får ni också skörda? Om ni sår split kommer ni också att bärga en skörd av fejder och tvedräkt, om ni sår anklagelser så kommer ni att bärga en självfördömelsens skörd, om ni sår smälek kommer ni att bärga en skörd av ert eget fall. Så kärlek och ni kommer att bärga en kärlekens skörd, så försoning och ni kommer att bärga en barmhärtighetens skörd. Utnämn inte er själva till domare - Jag är den ende domaren...

Som igår säger Jag er: Jag har inte kommit för att döma världen eftersom Jag är här för att rädda världen. Jag har kommit för att varna världen, så ni, som är snara att döma och som utsett er själva till domare, till er säger Jag: Ni har redan mött er domare! Säg till dem som frågar dig, Min dotter, om allt är väl, att hålla sig vakna, och ständigt be om styrka att överleva vad som väntar er. Detta räcker, Min dotter. Stå troget vid Min sida och var i oavlåtlig bön. Mitt barn, Jag, Jesus, skall hjälpa dig under denna långa resa som du för Min skull kommer att företa dig. Jag, Jesus, välsignar dig och fader Michael. Kärleken är nära dig. Ic.

4 kommentarer:

Z sa...

Bilden är mysig

off topic:
Här har jag gett svar på din Påvefråga.

Jag erkänner också bara de påvar som RKK har haft, som underordnat sig påvestolen! men vissa katoliker, sk sedis-vacanter, erkänner inte alla:
De erkänner inte t ex JOhannes Paulus II som påve, eftersom han kom efter Andra vatikankonciliet ( efter 1960-talet).
(De tycker inte att detta koncilium var giltigt, förklarar mer i länken)

RUDIE sa...

Z
Linken funkar inte.

Påvor är bara människor, men man bör underordna sig Peterstolen endå, själv om man inte menar det samma som Påven.

Luther hadde nog goda grunner till att bryta med dKK. Men jag menar han gjorde fel. St. Birgitta så också mycket fel med påven, men hon lydde Gud. Det ledde till frid inte till splittelse. :)
Påvens viktigaste budskap är att vi skall följa ock ha et personlig forhold till Jesus presis som vad St. Petrus budskap var.

Z sa...

Rudie

Sant, när heliga Birgitta dog, fanns inte mindre än tre påvar samtidigt, pga just det problem hon hade pekat på: Rom-Avignon-fejden.

Hon fick rätt. Men EN av dessa tre var godkänd påve. Så en av dem var erkänd.

Vad jag menade i mitt inlägg var: Om man inte erkänner en påve, kommer man inte erkänna nästa heller (den förre var ju med och vigde nästa), så det är lika bra att erkänna allihop i kedjan
(men bara en åt gången, inte de två ogiltiga som var samtidiga med den riktiga vid Birgittas död ;))

ända tillbaka till Jesu tid.
Och så får man lita på den helige Ande, att dessa påvar verkligen har varit äkta.

RUDIE sa...

Jag tror vi är ganska eniga! ;)