mandag 4. februar 2008

JAG SKALL FÖRA ER TILL ETT RIKARE INRE LIV.
HAN SKALL SÄNDA ER EN ANDENS UTGJUTELSE
TIDIGARE ÄN VAD HAN HADE PLANERAT.
3 juli 1996


Är Du den som låter ditt ljus liksom blixten bli synligt i våra hjärtan?

Det är Jag.

Är du, Shaddai, som vi tycker vara så långt borta och utom vårt räckhåll, och som nu visar sig för oss, den som är höljd i fruktansvärt majestät?

Se, det är Jag!

Du mitt liv och min sång, gör du verkligen någonting som övergår vår kunskap och vårt förstånd?

Det gör Jag. Jag uppfyller Mitt löfte

Mina ögons smörjelse, ser jag rätt? Utgjuter du från höjden, i din trofasta kärlek, din helige Ande?

Det gör Jag, ja! Kan Jag säga det mycket tydligare? Vassula, förstår du inte? Jag stiger ned för att vara hos er. Mina älskade, Fadern sade: han skall varken hålla den utsatta tiden eller följa uppteckningarna i sina böcker, ...
Med det menar han datumen.

Han skall sända er en Andens utgjutelse tidigare än vad han hade planerat. Sannerligen, den Onde utmanar Min kraft och öser sina hot över Min kyrka. Så varför skulle Jag dröja eller vara tyst? Jag skall nu själv utmana honom med Min helige Andes kraft och föra var och en av er till Mitt Heliga Hjärta. Jag skall leda er alla som vill ha ett förtroligt förhållande till Mig, och många av er skall få del i frälsningens mysterium, vilket är Mitt kors.

Jag skall innesluta er själ och bevara den så, i en fullkomlig förening med Mig. Och genom nåden skall Jag begära större offer, hårdare botgöring av er. Jag skall föra er till ett rikare inre liv och en högre form av bön... Och liksom människosonen inte kom för att bli betjänad utan för att tjäna, skall Jag lära er att göra detsamma.
Och du, lilla barn, bär enhetens kors tillsammans med Mig och låt dig ledas av Min Ande, han skall vara tecknet för dig och beviset ...

Jag hörde också ”borgensman”

på att du kommer från Mig. Du behagar Mig Jag har ännu många nådegåvor i beredskap för dig, släkte, nådegåvor som skall leda dig till helgelsen och till Mitt rike. Så Jag säger er, ni som skulle vara de första att döma, döm inte förhastat efter det yttre, låt er dom vara väl genomtänkt och i enlighet med vad som är rätt och riktigt idag ropar Jag som Jag en gång ropade i Jerusalem:

”Om någon är törstig låt honom komma till Mig!” Kom och drick, ni som tror på Mig! Ty från Mitt Heliga Hjärta bryter källor av det levande vattnet fram! Kom och vederkvick er, kom och få liv på nytt! Då skall era ögons ljus bli som Min Andes ljus. Många har av Mitt rike gjort ett ordens rike ord endast.

Jag säger er: Mitt rike är kraft. Allusion 1 Kor 4:20.

Till den som törstar efter Mig skall Jag komma, på det ena eller det andra sättet, och med stor kraft återupprätta Mitt rike.

Jag tackar dig för att du utgjuter dina rikedomar, dina gåvor och din nåd över oss, o Herre! Med din Andes kraft skall du förgöra de lärdas visdom och göra de lärdas undervisning om intet. Du skall skingra filosofer och störta dem från deras troner.


O Helige, kom!

Kom och bevisa din makt!

Bevisa din helige Andes kraft,

bevisa din Godhets kraft,

bevisa kraften i din trofasthet,

din förtrolighet, din glädje och din kärlek.


Vi måste bli som en syrad deg. Luk 13:20

Skänk oss därför denna gåva,

O Herre, skänk oss denna nådegåva för att övervinna det onda,

och bli av med all djävulens

och syndens gamla surdeg som ännu finns i oss,

och ersätt den med en frisk och syrad deg.


Lyssna på Mig: Min Ande skall utbreda sin stora makt över många länder och skipa rätt åt många folk. Jes 2:4 Detta skall ske för att fullborda de ord Jag bad dig profetera. Godheten är med dig! Tvivla aldrig... Sök Mig alltid, det behagar Mig. Låt din hand fortsätta vila i Min och du skall inte vandra på avvägar... Jag välsignar dig.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B8utgjutelse.html
Engelsk: http://www.tlig.org/en/messages/969/

Ingen kommentarer: