torsdag 14. februar 2008


KYRKAN HAR FÖRSUMMAT ANDAKTEN
TILL MITT HELIGA HJÄRTA
San Antonio, USA
9 december 1996
Var i frid. Säg till din rådgivare: ”Jag är fylld av glädje över att dina tankar om Mitt Heliga Hjärta till slut slår ut i full blom i din mun . Jag vet att du alltid sett Mitt Hjärta som en himmel, men du har inte haft så många tillfällen att visa på Mitt Hjärta som nu. Kyrkan har försummat andakten till Mitt Heliga Hjärta. Vid ett givet tillfälle var det bra av dig att du delade Mina sorger och Min bedrövelse med Mig. Jag sätter värde på ditt ökande intresse att förhärliga Mitt Hjärta. Jag är tillräcklig i Mig själv som du vet, men Jag har valt dig och Min Vassula att erbjuda världen allt ni kan för att locka människor att ta emot detta Hjärta som älskar dem. Era uppoffringar behagar Mig och Jag skall se till att Jag fyller alla era behov från Mitt Hjärtas rikedomar. Som ni har märkt har Jag givit er Mina tre änglar för att ledsaga er. Ja… tillsammans med Mina tre ärkeänglar. Frukta alltså inte, hela himlen är med er. Det finns många fromma män som skall hjälpa er. Var inte rädda, Jag är med er. Ic
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B9Dyingsouls.html#Anchor-KYRKAN-47857

Ingen kommentarer: