lørdag 22. mars 2008


OLJEBERGET
Var oljeberget bare et berg for Gud? Var ikke oljeberget stedet hvor profetene ble gravlagt?
Fra oljeberget gjorde Jesus sitt inntog i Jerusalem. Her holdt han sin store eskatologiske tale. Her overnattet han nettene før sin lidelse og død. I Getsemane ved Oljebergets for tilbrakte han sin siste natt, og fra Oljeberget skjedde hans himmelferd.
Jesus oppfylde profetenes ord. Men ikke alle tok imot ordet. Det ble en stort dyp mellom de som trodde Jesu ord og lære og de som tok avstand i fra det. På grunn av at jødene ikke ønsket Jesus som konge, men ropte "korsfest ham" og "la hans blod komme over oss" så valgte de vekk Gud, og Gud kunne ikke lenger beskytte dem. De måtte flykte fra Jerusalem, Guds stad. Men oljeberget forteller oss også hva Jesu ord betyr for de som tar i mot det. Guds ord er en kraft som gir oss evig liv. Ved å ta imot Jesus så blir himmelriket åpent for oss. Skilleveggen mellom oss og Gud er brutt, vi kan gjennom Jesus ha kontakt med Gud.

ØRKEN
Er ørken bare et sted hvor ingenting finns? Var det ikke i ørkenen som Moses og hans folk fikk alt i fra Gud? I ørkenen så forsørget Gud sitt folk. I ørkenen så oppdro Gud sitt folk.
Der er i ørkenen borte fra de verdslige ting som vi virkelig behøver Gud.
Kirken har lært Gud å kjenne gjennom et liv i ørkenen. Ved å ta avstand i fra det verdslige har de i ørkenen fått møte Gud, og ørkenen har begynt å blomstre.
Så her skriver Vasula Ryden:
"I grottan öppnade Jungfru Maria en vattenkälla, som har helat många människor såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Källan betyder att livet kommer från Gud. Hennes ansikte strålar även som Moses, 2 Mos. 34:29 och Hon kommer som den nye Moses i modern tid i uttåget från Egypten (mörkrets tid). En ny kyrka byggs i Lourdes, som har blivit en stor pilgrimsort. Så är Jungfru Maria Kyrkans moder, Profeternas moder och Apostlarnas moder." du kan lese mer om det her .

Jesus talte med stor visdom, og ikke alle tok imot hans ord, fordi de ikke forstod det. Jødene tolket profetordene bokstavelig og ventet at Messias skulle være en sterk kriger som skulle bli en verdslig konge for Israel. Men Jesus viste de en helt annen konge. En konge som red på et esel. Det var ikke en slik konge de ville ha. De venter fortsatt på sin bokstavelige Messias, og kansje bokstavtroende kristne også venter på den samme Messias.

Når Jesus fortalte om at han skulle kunne bygge templet opp på tre dager, om de rev ned tempelet, så pratet jesus om en dypere betydning. Når Jesus sa vi skal spise han kjød og drikke hans blod, så var det i en dypere betyding. Jesus pratet nesten alltid i en dypere betydning, og derfor blir det så vanskelig å forstå Jesus rett om vi tolker han bokstavelig. Vi trenger den hellige Ånd til å forstå Guds visdom.

Ingen kommentarer: