fredag 7. mars 2008


LÅT MIG FULLKOMNA DIG
Den 20 mars 1989 - Lourdes, Frankrike


Vassula, det är Jag, Jesus, låt inte bedragaren bedra dig; allt som Jag har givit dig är Mitt;
Han frestar mig till tvivel...
Varför lyssnar du på honom? Jag har tränat ditt öra, inte sant? Jag har öppnat dina ögon för att se Mig, så varför tvivlar du? Många av Mina tjänare har fått samma gåva som du, så varför tvivlar du? Vassula, Mitt lamm, Jag är din Gode Herde som låter dig vila på gröna ängar, Jag bär dig på Mina Armar, Jag mättar dig med Mina Dygder, Jag låter dig vila i Mitt Hjärta, Mina Ögon vilar ständigt på dig, så varför tvivlar du på Mina Verk?
Därför att jag själv inte är särskilt god.
Jag vet, men låt Mig fullkomna dig förstår du? Jag är Kärleken; Jag och du tillsammans, din hand i Min Hand, Jag skall inte släppa din hand, för att du ständigt skall komma ihåg Min Närvaro, kom, vi, oss?
Ja, Herre.

låt Mig då få höra det


+++++++++
Senare i Lourdes:
Vi gick för att besöka grottan där Vår Fru visade sig för den heliga Bernadette. Vi steg in i kryptan som var den första kyrkan som byggdes efter uppenbarelserna. Därinne hörde jag vår Heliga Moder säga:
“Till slut skall Våra Hjärtan segra.”


+++++++++++++
Anmärkning:Uppenbarelsen i Lourdes började den 11 februari 1858. I år, 2008, är det 150 årsjubileum. Jungfru Maria framträdde för Bernadette, som var 14 år gammal. Jungfru Maria omtalade här för första gången sitt namn som den Obefläckade Avlelsen och Hennes namn knyter ann till de första människorna Adam och Eva. Hon är den nya Eva, 1 Mos 3:15. Så är Hon Guds unika skapelse utan arvsynd för att bli Guds moder. I grottan öppnade Jungfru Maria en vattenkälla, som har helat många människor såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Källan betyder att livet kommer från Gud. Hennes ansikte strålar även som Moses, 2 Mos. 34:29 och Hon kommer som den nye Moses i modern tid i uttåget från Egypten (mörkrets tid). En ny kyrka byggs i Lourdes, som har blivit en stor pilgrimsort. Så är Jungfru Maria Kyrkans moder, Profeternas moder och Apostlarnas moder.
1800-talet är en tid då upproriska läror och det sekulära samhället växer fram som en strävan bort från religionen. Det är upprorets ande som träder fram. Det gäller särsklit i Frankrike som genomgår flera revolutioner - år 1830, 1848 och 1871. Folk strider mot varandra som splittrar såväl Kyrkan som nationen. Tilldragelsen i Lourdes sker året innan Darwins evolutionslära kommer 1859, där skapelsen lyder under en materiel evolution och där människan är en del av evolutionen. Marxs revolutionslära,1867, sprider sig till Ryssland och grundlägger den ryska revolutionen 1917. Modernismen utvecklas och sprider sig under 1900-talet i hela västvärlden. Den förkastar tidigare traditioner och överskrider tabun, och är en humanistisk strävan att eliminera Gud från det sociala livet, och uppfattade allt som ren liberalism.
Moderinismen och rationalismen leder till ateismen.Så framträder Jungfrun som en vägledare för Kyrkan och mänskligheten som Hon gjort nu och i den tidigare moderna historien. Se även andra länkar


Ingen kommentarer: