søndag 23. mars 2008


FÖRKUNNA EN UPPSTÅNDEN KRISTUS
9 september 1997
Rhodos - Grekland

Mitt hopp är endast i Dig, mitt liv ligger endast i Dina händer, jag ber Dig, luta Dig ner över mig, kom och styr min själ, Herre!
Jag Är, blomma. Släck din törst med Min närvaro.
Av allt Mitt Hjärta, ja, av hela Mitt Hjärta säger Jag dig: älska honom som älskar dig mest och som aldrig sviker dig. Ära Min kärlek och ära Mig. Väx i Min kärlek och i vår enhet. Vassula, Jag skall kalla dig att skriva ner Mina suckar senare, dessa suckar som kommer från djupen i Mitt Hjärta varje minut på dagen.

Den som skadar Mig skadar sin egen själ. Jag vill inte förlora någon enda av er. Det är därför som Min själ suckar av sorg, och sörjer bortom vad människor kan förstå. Hos Mig finns rikedomar och bestående välstånd och Jag är så ivrig att dela detta med er.

Ack, så många av er är fångna i samma sömn, en likgiltighetens sömn! Be Mig att förlåta er tidigare illvilja och era illgärningar, så skall Jag ge er en ljusets eldstod för att lysa upp er fruktansvärda natt. Och du, Min Vassula, uthärda med Mig och låt inte fienden lura dig så att du faller av utmattning utan fortsätt att vara ett eko av Min röst, som genljuden från bergens klyftor. Då du har smakat Mitt Bröd, kommer din själ alltid att längta efter det.

Min käraste själ, gör varje ansträngning för att göra gott i ditt uppdrag. Det är varken offer eller nattliga vakor, varken kroppsarbete eller några lovvärda handlingar som gjorts till Min ära som får Mig att fröjdas så som en själ som kommer med sitt hjärta i handen och ger det till Mig och förklarar Mig sin kärlek, även om det låter som barnjoller... Den som finner Mig finner livet, lycklig den som upptäcker Mig och lär känna Mig.

Jag har nu givit dig Livets Bröd, så att du på den dagen skall stå inför Min tron, och du kan komma med dina händer fulla av god frukt och frambära ditt offer till Oss.

Gör Oss kända för världen och påminn människorna att Guds ord är levande och verksamt. Förkunna en uppstånden Kristus, den Högste i allt och överallt, och att han i er tid kommer för att påminna er om hoppet och löftet.

Förkunna en uppstånden Kristus, alltid närvarande ibland er men också inom er. En uppstånden Kristus, nåderik och värderad högre än spiror och troner, och att det i hans gudom finns en makt, enastående i renhet och obefläckad, allsmäktig och människoälskande.

Undervisa om mysterierna som finns i Mig men hur Jag avslöjar dem för de fattiga i anden och för dem som närmar sig Mig med rent hjärta. Allt som Jag vill uppenbara skall bli uppenbarat av Min helige Ande, och sedan skall de lära känna Oss som trefalt heliga i den helige Ande. Käraste själ, vårda alla Mina ord och följ Mig.

Jag, Jesus Kristus, älskar dig och välsignar dig.

Ingen kommentarer: