fredag 7. mars 2008

Kirken


Gud sa til slangen:
Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se det er din sønn!

Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor!

Ingen kommentarer: