torsdag 13. mars 2008

Tusenårsriket


"Det er trist om man ikke kjenner igjen Jesus fordi man tror på sola scriptura,, sin egen tolkning av ordet. "

Det var adventistene som vekte min interesse for den Katolske Kirke. Men hvorfor jeg var så overbevist om at de hadde feil var fordi Jesus hadde vist meg noe gjennom skriften.

En dag så var jeg ordentlig irritert på bibelen og på Gud. Jeg hadde lest i Johannes åpenbaring, og ingenting stemte overens. Først så fikk jeg en ide til en teori, men i neste øyeblikk så røk hele teorien. Og det gjentok seg. Så spurte jeg Jesus om hva som er vitsen med en så dum bok, når man ikke forstår inneholdet! Så spurte Jesus meg om vi skulle lese Johannes Åpenbaring tilsammen og det svarte jeg ja til.

Jeg vet ikke om andre har opplevd det, men jeg har opplevd det flere ganger. At verden har et tekke over seg, ja det ser man ikke før det blir tatt bort. men jeg har opplevd at det finns en større sannhet bak det tekket. Og der er alt så harmonisk og godt, og det er så riktig! Men det varer bare en stund, så er jeg bak filten igjen. Og det jeg så blir som ett svakt minne.

Desverre så er det bare et slikt minne jeg har i fra Åpenbarelsesboken. Men det jeg vet nå er at når man kommer over tekket så blir Åpenbarelsesboken en veldig enkel bok.

Jeg syns Åpenbarelsesboken var blitt til en enkel bok, og skuffelsen var stor da jeg neste gang leste boken, og "magiken" var helt borte. Det stykkeviset hadde kommet tilbake, jeg som hadde forstått fullt ut. For meg er det en gåte, men det er en ting jeg husker spesielt godt, og det er tusenårsriket, fordi der protesterte jeg stort når Jesus fortalte meg om det. Og jeg trodde jeg var den eneste i verden som hadde fått den åpenbarelsen om tusenårsriket.


Jeg hadde bare hørt en versjon om tusenårsriket. Og det var noe som lå framfor oss. Først skulle antikrist herske på jorden før Jesus kom igjen for å regjere på jorden i tusen år. For så å slippe djevelen løs igjen før dommen falt.

Derfor måtte jeg protestere ganske voldsomt da Jesus fortalte at 1000 års riket var Kirkens tidsalder. Og det skjønte ikke jeg noenting av. Kirken som hadde gjort så mye galt!

Og det var sikkert den første gangen jeg hørte noen si noe pent om den katolske Kirke. For Jesus gikk igjennom historien og fortalte om alle de som hadde gjort godt i Kirken. Og når Jesus forteller så er det med kjærlighet! Jesus fortalte om nonner og munker som hadde hjulpet mennesker. Kloster ble bygget for å hjelpe syke, foreldreløse, fattige, gamle. Jeg husker ikke alt hva Jesus fortalte, allikevel så sådde Jesus ett frø i mitt hjerte, ett kjærlighetsfrø til den Katolske Kirke. Og det frøet ble vekket av selveste adventistene, fordi de fikk meg til å søke etter hva den Katolske Kirke virkelig stod for!


Jesus overbeviste meg om at i det åndelige så kunne man se mange frukter av Kirken. Også at kristendommen spredde seg så at vi kunne tro på Jesus. men det var jo mange spørsmål igjen. Jeg var absolutt ikke overbevist. Jeg mente at Jesus skulle regjere her nede på jorden. Men Jesus sa til meg at han aldri kunne tenke seg å regjere her nede på jorden, da han regjerte på en så mye bedre plass i himmelen! Hvorfor skulle jeg måtte gjøre det, spurte jesus meg om. "Først skal jeg ødelegge hele jorden , for så å flytte ned til jorden i 1000 år! Nei, det kan jeg ikke tenke meg! " Det var noe i den dur Jesus sa det. Så fortalte Jesus meg at Jesus hadde regjert inni kristne mennesker, og at han gjennom dem var konge. Guds rike er inni oss! Og Jesus kommer ikke på en slik måte at man kan se det med øynene. Jesus regjerer gjennom de troende. Og det er våre bønner og vår tro som hindrer djevelen i å gjøre sin fulle gjerning. Det er derfor det står at djevelen er bundet. Bundet betyr ikke nødvendigvis at man ikke kan gjøre noe skade, men kraften er svekket! Bundet betyr - ikke fri til å gjøre som man vil.

Jeg var allikevel skeptisk. Det var så nytt for meg. Men så satte Jesus meg inn i situasjonen, og så stilte Jeus meg spørsmål istedet. Om hvordan det ville se ut om det ble som jeg tenkte det. De som hadde vært døde gjennom historien som på nytt ble levende, som skulle leve sammen med dødelige. Hvor mange det ville bli til sammen. Om de døde som var oppstått kunne få barn igjen, om de som ble født under tusenårsriket kom til å dø under tusenårsriket. Osv. Ihvertfall så hørtes det veldig rart ut mer jeg tenkte på det. Og så spurte Jesus meg om hvorfor skulle han gjøre det på den måten?
Hva var vitsen med et slikt tusenårsriket? og så fortalte Jesus meg at vitsen med tusenårsriket var at det var en tid hvor mennesker kunne bli kjent med Gud her nede på jorden! Hvor vi kan bli kjent med Guds herlighet!
Og når det gjelder resten av Johannes åpenbaring så vet jeg at den ble som en film eller et nyhetsoppslag. Det ble beskrevet fra forskjelige synsvinkler. Fra lang tidsepoke og til detaljerte beskrivninger. Helt fra Apostlenes tid til enden. Og ordet blir først levende når den Hellige Ånd puster liv i det. Det er Den hellige Ånd som åpenbarer skriften for oss. Og åpenbarelsen er på et mye dypere plan enn "sola scriptura" Og det er trist syns jeg om noen skulle avvise Jesus på grunn av at de tror mer på sin tolkning av skriften som vil si: "sola scriptura" .
Jesus er en levende person. Skriften lærer oss å bli kjent med han. Det er hele vitsen med skriften. Ellers er skriften helt verdiløs!

1 kommentar:

Anonym sa...

den var meget godt sagt rudie
från Celeste