tirsdag 11. mars 2008

Matt. 25

"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."

"Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.

Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal visselig ikke forgå før alt dette skjer.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå.

Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være.

For liksom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok av dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.

Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."


Guds straffedom på jorden

" For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.

Der hvor åtselet er, er skal ørnene samles. ( tilhengerne av den lovløse )

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ende til den annen."

Ingen kommentarer: