lørdag 19. april 2008

DITT LOPP ÄR ÄNNU INTE ÖVER

21 november 1995

Är min möda förspilld? Har jag arbetat förgäves? Likväl följde jag dina spår. Min Gud, du gav mig min smörjelse, och därför var du min styrka.

Vassula, varför säger du, ‘var du Min styrka’? Varför talar du om det som varit? Du är fortfarande i Min tjänst och Jag stärker dig ständigt.

Jag är fortfarande din styrka och skall alltid vara det... Nej, din möda har inte varit förspilld och dina offer inte förgäves. Din överlåtelse har utfört underverk tillsammans med Min Andes kraft.
Byggs måhända ett land på en enda dag? Inte heller är det sannolikt att enheten uppnås på en enda dag, eftersom många av Mina utvalda följer sina egna vägar.

En röst nådde jordens folk för att tala och trösta Mina barn, för att de skulle vända om till Mig. Jag försåg er med frön som ni skulle utså i försoningens fält och Jag försåg er med Mitt andliga bröd så att Mitt ord uppfyllde dem som led brist.

Vassula, ditt lopp är ännu inte över eftersom Jag har skapat dig till att vara vapnet emot Fördärvaren, han som förblindar så många av Mitt folk. Du behöver inte frukta för någonting, ty Jag är med dig...

Ja, med sin världsliga makt förde Fördärvaren deras sinnen i fångenskap och skriften utpekar honom som de tre orena andarna som tillsammans bildar en triangel.

Dessa tre orena andar som utgår från drakens, odjurets och den falske profetens mun, har väckts till liv av dina steg eftersom du är Mitt eko och de har svurit på att tysta dig genom att stjälpa omkull Min kalk.

De har svurit på att kasta sig över dig. Min lilla ängel, i din bräcklighet skall Jag avväpna de mäktiga. I din ringhet skall Jag uppenbara Min makt och omkullkasta deras riken.

Fatta mod, Min dotter, och Jag skall återupprätta sanningen. Jag välsignar dig.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B8lopp.html

Ingen kommentarer: