tirsdag 13. mai 2008

ALLTSEDAN FATIMA OCH FRAM TILL DENNA TID HAR INGEN AV MINA VARNINGAR BEAKTATS

13 november 1991

Vassula, frid vare med dig. Om jorden kommer att skälva och förgå inför deras ögon, så är det därför att de har överträtt Min lag som har sin grund i kärleken; de har överträtt alla Mina bud.
Trots de många förbönerna från er heliga Moder och trots Mina varningar, alltsedan Fatima och fram till denna dag, har inga av Mina varningar beaktats. Timmarna flyr och en mäktig hop som världen aldrig har skådat eller någonsin skall se igen är nära!

Inte många människor skall överleva. Jag ropar med Mina lungors fulla kraft för att bryta igenom er dövhet! Ett folk som mullrar som ljudet av stora vatten skall översvämma världen igen, med eld och svavel. Jag är rik på förlåtelse, men Jag hör knappast ett enda ångerfullt rop. O människor med så liten tro! Människor med bara argument!

Skriv: allt Jag hör utom från en liten kvarleva är: ”Varför skulle vi behöva tro på budskap ? Varför skulle vi fasta, när de ändå inte kommer från honom? Varför skall vi göra bot, när vi är rättfärdiga? Varför skulle vi tro på dessa vanvettigheter? Lyssna inte på dem, ty de sprider egna, påhittade visioner och profetior.”

Sannerligen säger Jag er, när den dagen kommer hade det varit bättre för er om ni aldrig hade blivit födda! Det behövs bara en man för att tända en eld som avger värme. Idag finns igen en man bland er som lever under samma skyar och som är redo att tända en eld som kan bränna ner och smälta jorden inom några sekunder!

Jorden skall nötas ut som ett klädesplagg. Jag varnade er, men ni gav inte akt på Mina varningar. Mitt lidande är stort men hur skulle Jag annars fördriva köpmännen från Min kyrka? Hur skall Jag kasta ut huggormarna från deras bon inne i Min helgedom, om Jag inte kommer med lågor och flammande eld? Handelsmän, köpmän, hela högen skall utplånas och detta kan ske bara genom eld!

De visa skall inte längre skryta med sin visdom och inte heller med sin makt; de rika i anden skall lämnas utblottade och nakna och de kommer att sörja; de skall söka efter Mig, men där de söker, skall de inte finna Mig. De skall åkalla Mitt Namn om och om igen, men Jag skall inte höra dem. De skall alla störtas från sina troner.Var ett med Mig, Mitt barn, ta emot Min frid, Jag älskar dig så högt. Rättvisan är nära.

Senare:Luta dig mot Mig. Jag är med dig, Mitt barn. Ack, du Mitt lilla barn, bär din börda på dina skuldror för Min skull, älska Mig, Mitt barn, och du skall få leva. Evangelisera med kärlek för kärleken; acceptera allt som kommer från Mig. Kom, du och Jag, Jag och du, förenade i kärlek. Jag älskar dig så högt, Vassula, så högt, Min lilla vän... Kyrkan skall få nytt liv.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B4Fatima.html

Ingen kommentarer: