onsdag 13. august 2008

Bønn av Vassula

Jag tackar och lovar dig,
du som inger vördnad, Herre,
så ofattbart stor.

Se! Den Helige sänder ut sina strålar,
glimrande i mina ögon,
han och ingen annan,
är min Fader!

Du smyckar gnistrande himlen!
Ditt Namns storhet befriade mig,
och genom att böja mitt öra
endast lite grand, mottog jag
ditt Ord från din mun.
Och nu, sjunger jag av glädje
till Gud, min Fader!

Jag ropar i triumf till den smorde,
Jesus Kristus, min Frälsare!

Min Utlovade,
O idel ljuvhet!
Jag älskar dig för att du
blev min vän.

Och nu ropar jag av allt mitt hjärta:”
Amen! Min lidelse förtär mig,
att tillkännage och förkunna
din trofasta kärlek!

Jag skall göra din vilja
och jag skall leda så många som möjligt
att förena sig med din enhet
så att också de uppfylls
av din trefaldiga helighets
absoluta fullhet.”
Amen.

Ingen kommentarer: