tirsdag 12. august 2008

Jesus sier:
Om också ni är nära döden, är Jag här, och förnyar er dag efter dag! Var därför rotade i Mig, och överflöda Mig med tacksamhet. Sträva efter de himmelska tingen, i vilka Jag är och där du har ditt hem. Låt dina grundvalar läg-gas i kärleken, tron och hoppet. Håll Min lag och den sunda lära Jag har givit er. Ni lever bland vargar, Mina lamm, men Min he-lige Ande är med er, och tar hand om er. Var inte rädda, Jag är också med er. Stå fasta, och var inte rädda. Faderns ögon är fästa på er... Och vi, i vår trefaldiga Helighet, skall föra er på bete, ända till slutet... Var ett!

Akkurat som med den hellige Birgitta styrer Gud hånden til Vassula slik at hun får skriftlige budskap rett fra himmelen. Vassula en tennisspiller som ikke tenkte stort på Gud fikk en dag besøk av hans engel da hun skrev handleliste. Denne engelen lærte henne å be og lese i bibelen, hun som ikke engang eide en bibel.

Ingen kommentarer: