torsdag 21. august 2008

Å bære sitt kors


I det siste har jeg tenkt litt på hva det innebærer å ta sitt kors opp og følge Jesus. Ofte når jeg kjenner at min tro blir spottet på ( ofte av andre kristne) så kommer disse versene til meg:

Hvem trodde det budskap vi hørte,
for hvem ble Herrens kraft åpenbart?
*
Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn,
som et rotskudd av tørr jord.
Han hadde ingen herlig skikkelse,
vi gledet oss ikke ved synet av ham.
Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,
en smertenes mann, vel kjent med sykdom,
en foraktet mann som ingen ville se på,
vi regnet ham ikke for noe.
*
Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
og våre smerter bar han.
Vi trodde han var blitt rammet,
slått av Gud og plaget.
*
Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom.
*
Vi fór alle vill som sauer,
vi vendte oss hver sin vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.
*
Han ble mishandlet,
men bar det ydmykt;
han åpnet ikke sin munn,
lik lammet som føres bort for å slaktes,
lik sauen som tier når den klippes.
Han åpnet ikke sin munn.
*
Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.
Men hvem i hans samtid aktet på det?
Han ble utryddet av de levendes land,
måtte dø for sitt folks overtredelse.
*
De gav ham en grav blant ugudelige,
hos en rik mann, da han var død,
enda han ikke hadde gjort noen urett,
og det ikke fantes svik i hans munn.
Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
*
Men fordi han gav sitt liv til soning,
skal han få etterkommere og leve lenge,
og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang.
Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes.
*
Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige
når de kjenner ham;
for han har båret deres synder.
Derfor overgir jeg de mange til ham,
de mektige skal han få til bytte,
fordi han gav sitt liv i døden
og ble regnet blant overtredere.
Han tok på seg de manges synd
og gikk i forbønn for syndere.
(Jes. 53)
*
Og jeg tenker hvordan tok Jesus sitt kors opp. Jeg er korsfestet med Jesus ( Rom 6:6) og jeg tilhører ikke lenger meg selv. Gud har ikke lovet meg at jeg ikke skal få møte motgang. Men Jesus sier: " Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg er meg ikke verdt." ( Matt 10:38,16:24 Mark. 8:34 Luk9:23, 14:27 )
Jeg har mye å lære å ta opp mitt kors slik som Jesus gjorde det. Men jeg kjenner gleden ved å lære meg hvordan Jesus bar sitt kors, og det er da en begynnelse.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.