tirsdag 19. august 2008

Hvor går de får uten hyrde.

Det er så mange kristne idag utenfor de historiske kirker som kommer mer og mer på ville veier. Noen tror på inkarnasjon mens andre tror på ufoer. Sekter har de blitt mer åpne for, de blir jo snart ikke mere spesielle enn de selv. Det de alle har til felles er at de blindt tror at de selv har funnet sannheten. 3000 forskjellige trossamfunn har det blitt om man skal tro Ulf Ekman, og hvor mange kristne (utenfor de historiske kirker) er det som til og med står utenfor en av disse og mener at de selv er den som har funnet sannheten? Sekter som har kommet med profetier om dommedag, en dommedag som uteble. men allikevel holder de fast på sin lære som er beviselig grundet av en falsk profet.

Jeg tenkte litt på akkurat dette. Hva er dKK grundet på, har de noen profet i bunnen?

Men med glede så kom jeg på hvem det var som grundet den Katolske Kirke. Det er jo Jesus selv. Jesus vår profet. Og Jesus profeterte over Peter som betyr klippe og på denne klippe ville Jesus bygge sin Kirke

Det står i DKK : "Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv. Vi finner det i Bibelen - i Matteusevangeliets 16. kapittel fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."
Kort tid etter Jesu død og oppstandelse står Peter frem som leder (biskop) for den kristne menigheten i Roma. Siden den gang finner vi en sammenhengende rekke av biskoper i Roma helt frem til vår tid. Allerede i kristendommens tidligste tider ble det en tradisjon at Romas biskop var hele den kristne kirkes øverste leder. Etterhvert ble Romas biskop kalt pave som kort og godt betyr far. Man sier gjerne at den til enhver tid regjerende pave sitter på "Peters stol". "

I et av Vassulas budskap sier Jesus:
Vassula, försök aldrig att vara något; förbli ingenting; så kommer varje gudomligt verk, som Jag utför att vara endast Mitt och inte ditt. Min Kyrka skall bli en, under en auktoritet. Har inte Jag själv bett Petrus att föda Mina lamm? Har Jag inte själv utvalt honom till att föda Mina får?

Har Jag inte själv sagt dessa ord: “Du är Petrus, och på den klippan skall Jag bygga Min Kyrka“? Varför detta övermod hos världens länder, dessa fåfänga komplotter bland folken? Jag har valt Petrus, en man efter Mitt eget hjärta, klippan på vilken Jag ville bygga Min Kyrka. Varför förvränga Min befallning?

Herre, vem syftar du på?

Jag talar om dessa som intrigerar och smider planer mot Min instiftelse. Begriper ni inte att era anslag är meningslösa?
Herre, jag förstår inte vem du syftar på.

Jag vet, Vassula, allt det här är dunkelt för dig, men det är klart som dagen för dessa bedragare! Jag har ögonen på dem; Mitt svärd är lyft och redo till slag. De vet själva, och tro Mig, deras dagar är räknade. Ja, kasta ni blickar omkring er, ni bedragare! Varför förvånas ni? Ni skall försvinna! Ty i dessa dagar gör Jag något som det skulle vara svårt för er att tro om det berättats för er!


I Joh. 21: 15-17
15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!

En profeti som holder enn i dag. DKK står like støtt.

Og en profeti til som Jesus kommer med:

Joh. Åp. 2:25-29
25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene: 27 Med jernstav skal han styre dem, som leirkar blir de knust. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Det er også en profeti som har gått i oppfyllelse!

Jeg er så glad for at profeten som min Kirke er grundet på er Jesus selv. Det er forresten ikke bare noe jeg kjenner, men som jeg også opplever.

Om Vassula Rydèn:

Akkurat som med den hellige Birgitta styrer Gud hånden til Vassula slik at hun får skriftlige budskap rett fra himmelen. Vassula en tennisspiller som ikke tenkte stort på Gud fikk en dag besøk av hans engel da hun skrev handleliste. Denne engelen lærte henne å be og lese i bibelen, hun som ikke engang eide en bibel. Vassula er av Gresk herkomst, født i Egypt og tilhører den Gresk ortodokse Kirke.

7 kommentarer:

Roy-Olav sa...

Amen, jeg likte det med Jesus som profeten, men jeg er nok mer skeptisk til denne Vassula. Kanskje du vil fortelle litt mer om henne?

RUDIE sa...

Roy-Olav
WoW! Jeg trodde faktisk du skulle reagere mer negativt til paven, men jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg har deg der! ;)

Vassula ja.
Første gangen jeg leste budskapene hun hadde fått så ble jeg helt sjokkert. For meg var det akkurat den Jesus jeg kjente og nå leste jeg helt fysiske brev. Det var slik jeg kjente det da.
Det er jo så at vi lever litt i en tåke og da kjente jeg at den tåken var borte. Jeg har kjent slik før i førsten da jeg ble kjent med Jesus. Og begge gangene så tror jeg at mennesker skal reagere som meg. Første gangen så kjentes det som jeg hadde fått en "ALf" om du husker den merkelige figuren fra verdensrommet som gjemte seg hos en familie, bare at Jesus ikke var merkelig da. Så går det liksom opp for en at det bare er en selv som kjenner at det er så levende og nære.
Og slik kjente jeg det med Vassulas budskap også. Men så fant jeg ut at andre ikke kjente det sånn og til og med var skeptisk!
Jeg begynte å leve meg inn i andres skeptisk og plutselig så var jeg skeptisk selv. Ikke så at jeg ikke trodde på budskapene, men Jesus var ikke så naturlig som jeg kjente det i begynnelsen.
Men nå gir jeg blaffen, og ikke for så lenge siden så kom den gamle følelsen tilbake. Det er veldig merkelig men skepsis "perverterer" på en måte det åndelige så man ser det annerledes enn om man er åpen. Det er altså min erfaring.

Vassula er jo veldig spennende, hun var ingen person som søkte det åndelige. Hun var gift med en svenske som jobbet i FN eller et annet hjelpeapparat. De var rike og hun likte det livet hun levde. partyer, hun var flink i tennis og likte å male bilder.
Hun var ikke interessert i det åndelige og søkte det ikke. Da hun skulle skrive en handle-liste så kjente hun at hun ikke hadde kontroll over hånden sin og den begynte å skrive. På den måten ble hun kjent med sin engel. Han lærte henne å lese i bibelen, hun måtte skaffe seg en bibel som hun syns var veldig flaut. Og i førsten forstod hun ingenting når hun leste i den.
De erfaringene hun hadde er veldig lik de jeg selv hadde i begynnelsen. En tid hvor man hadde syndenød, hun hadde det i tre uker tror jeg. ( Jeg tror jeg hadde det i tre måndender, da kan du tenke deg hvor mye galt jeg har gjort! :P )
og kampen mellom djevelen, den kjente jeg også veldig godt igjen. Men selvsagt også Guds fred og alt det der.
Hun visste ikke hva hun skulle gjøre med alle de budskapene som hun fikk etterhvert. Hun trodde ingen skulle være interessert i dem. men selvsagt ville Gud at de skulle ut, og det gjorde de til slutt.

Gud kunne ikke ha fått tak i en mer sanndru person enn henne. Hun var ikke personlig kristen eller opptatt av det religiøse. Hun var født ortodoks, men kjente ikke til læren. Uten å vite det så har budskapene vist at det hun skriver er helt i samsvar med den katolske lære. men selvsagt også ortodoks og kristen tro generelt.

Budskapene handler mye om at Gud vil ha enhet mellom alle kristne og at han elsker oss alle.

Roy-Olav sa...

Stilig, Rudie. Kanskje jeg skal sette meg mer inn i det ho der Vassula kommer med.

Når det gjelder paven, skal jeg strekke meg til at han er "fremst blant likemenn" - biskop av Roma. ;-)

RUDIE sa...

Hva mener du med fremst blant likemenn?
Paven er et helt vanlig menneske som synder som alle andre. Men han er også Den Katolske Kirkes øverste leder. Men det er du vel enig i?

Og så sitter han på Peterstolen, dvs. man tror på den profeti som Jesus sa til Peter om at det var på den klippe han ville bygge sin Kirke.
"Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet."

Info om paven:
http://www.katolsk.no/info/paven.htm

Det er egentlig ikke noe verre enn det; Jesus trenger noen som passer på kristendommens grunnsannheter.

En ting som forundret meg i førsten var hvor ydmyke paterne er i DKK. Jeg tror jeg har pratet med alle patere som har vært på besøk. De har vært kjempehyggelige, eldre menn som har hatt kjempemye kunnskap og bor i utlandet. De har alltid kommet fram til meg/ oss og hilst på oss. Og det samme gjør pateren i vår kirke. Det er pateren som gir oss undervisning om Kirkens lære.
Da biskopen skulle komme på besøk så sa han til meg og en annen konvertitt at vi måtte komme den dagen for da skulle han presentere oss for biskopen. Jeg fant ut at det ville bli alt for mange mennesker i kirken den dagen så jeg lot være. ( Komfirmasjon på en lørdag) Hun jeg konverterer sammen med og en til var på besøk i Kristiansand og da hun var innom kirken en vanlig dag så var det to patere som ropte de inn til seg og lurte på om de ville spise lunsj sammen med dem. Johan på konvertitt-bloggen har fått besøk av pateren på jobben og har blitt invitert til middag hjem til pateren.
Jeg har på følelesen at det er slik de er uansett hvor man eri hierarkiet.
Så nylig en film av Les Miserables og da jeg så hvordan biskopen var imot forbryteren og ga han sølv-lysestakene etter at han hadde stjålet sølvbestikket, så er det faktisk noe som kunne ha skjedd. For meg er det blitt mere virkelig nå etter at jeg kjenner til litt mere av DKK.
De har avgitt ett fattigdomsløfte for livet, det gjelder også paven. Selv om det finns paver som ikke skulle ha vært paver så har det tross alt fungert ganske bra til i dag, syns jeg. ;)

De er helt annerledes enn de predikantene jeg opplevde i trosforsamlingene. Helt annerledes. Men selvsagt er de helt vanlige mennesker, og det gjelder selvsagt også paven.

Roy-Olav sa...

Hei igjen! Joda, selvsagt er paven leder for den romersk-katolske kirken. Det er han jo sidsen han er biskop av Roma. Når jeg snakker om fremst blant likemenn, så er det tanken om at biskopene av Jerusalem, Antiokia, Konstantinopel, Roma og Aleksandria har en særstilling som ledere i kirken, men at de innbyrdes står likt. Så jeg anerkjenner paven i Roma, men ikke at han har rang over de andre biskopene...

RUDIE sa...

Nei, det er vel det største problemet for DOK. Men i DOK er vel patriarken av konstantinopel regnet som den øverste, ja selv om det også leder til litt misnøye... http://www.katolsk.no/nyheter/2006/11/16-0001.htm

Og paven er pave for over en milliard katolikker, mens de fire andre patriarker er biskoper for 240 millioner ortodokse delt på fire.

Da vil paven uansett stå øverst om de slår seg sammen, og Jesu profeti vil allikevel stå seg. Men jeg tenker ikke på paven som en som har makt. Han bare er der og passer at DKK holder seg til kristendommens grunnsannheter.
Tradisjon og Bibelen Guds ord.

All makt tilhører Gud.

RUDIE sa...

Jeg vil også nevne det at skulle DOK og DKK slå seg sammen så er det en selvfølge at de måtte samarbeide. Det skulle ikke være noe problem heller tror jeg, for slik er det også idag. Det står om paven: "Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere - kardinalene - og kirkens øvrige biskoper."

I meget nært samarbeidet.. Hadde ikke det vært bra nok? ;)

Og ingen er så bundet som dem til tradisjonen. Og jeg syns de har klart det veldig bra alle i de historiske kirker. Det er jo ikke akkurat på protestantisk vis de holder på! ;)