torsdag 7. august 2008


Budskap fra Sant Liv i Gud:

VAR FÖRTROLIG MED MIG
17 januari 1989

Jag kände att jag återgick till mitt gamla jag, så jag bad Jesus att lyfta mig och påminna mig om den meditation han hade lärt mig för att kunna urskilja honom och höra hans röst.

Jesus?

Jag Är. Blomma, Jag skall påminna dig om hur du skall meditera och hur du kan höra Mig. Jag, som är ordet, skall inspirera dig och instruera dig med vishet.

Öppna, öppna dig, och låt Min Ande fylla dig. Ja, meditera - hur skulle du annars kunna nå Mig? Lyft dig själ upp till Mig i tystnad, med tro. Erbjud Mig, din Fader, din vilja och Jag, som känner dina behov, skall leda dig och livnära dig. Så arbeta, lilla barn - arbeta hårdare.

Herre, jag försöker.

Behaga Mig genom att tala till Mig. Be till Mig. Be, be - Allt jag ber om är bön.
Är att skriva med dig också en form av bön, Herre?
Ja, eftersom du samtalar med Mig, din allsmäktige Gud. Jag behagas när Jag är med dig, för finns det något större än att stå i en ständig förbindelse med Mig, din Gud? Jag är nu förenad med dig; Jag och du, du och Jag - tillsammans i en kärleksförening. Åh Vassula, frid Mitt barn.

Hur kunde du tänka dig att du skulle ha skrivit alla dessa budskap av dig själv? Jag har verkligen skymt Mitt ansikte för bara en tid för att få dig att känna och förstå hur du är oförmögen att skriva ett enda ord av kunskap utan Mig.

Jag är uppenbarelsen som talar, som erbjuder, som instruerar, som avslöjar, som uppväcker och som livnär gudlösa människor. Min Vassula, är du glad när du är tillsammans med Mig? Är du glad att du vet vem du tillhör? Jag är Gud, den levande Guden, din skapare. Jag är kärlek. Jag är din Fader, som nu talar till dig. Jag är den allra heligaste Treenigheten.

Hänge dig åt Mig. Trots att du är absolut ingenting, har Jag sökt dig - som en älskande söker sin jungfru. Jag har övertygat dig om att älska Mig, och att dela Mina verk. Jag bryr Mig i ringa mån om vad du inte är, Jag är Mig själv nog, men Jag hänförs av att ha dig i Mitt ljus; det behagar Mig att låta dig vistas i Min sal; Jag behagas av att ge dig näring och se dig stå i ditt flor. Mitt barn, förstår du Mig?

Gör Mig inte ledsen. En Abba är alltid tätt intill sitt barn. Var förtrolig med Mig, alltid, glöm likväl aldrig någonsin Min helighet. Jag älskar dig och Jag vill att du skall älska Mig i helighet. Respektera Min lag - genom att respektera den, kommer du att respektera Mig. Älska Min lag - för genom att älska den, kommer du också att älska Mig. Följ Min lag - genom att älska den, kommer du att följa Mig. Min lag kommer att leda dig till Mig, i Mitt hus, som är också ditt hem. Tro på Mig, för Min makt är stor. Vi, oss?
I all evighet, Herre.
Prisa Mig.
Herre, ge Mig ett kapitel till lovpris ur skriften som jag kan läsa för dig.
Det skall Jag. Öppna den heliga bibeln.
Jag gjorde så, det var Daniels bok, kapitel 3: 52-90. Så jag läste för Herren dessa rader; det behagade honom.

Kommentar:

Akkurat som når jeg leser bibelen så kan det være ting som Gud sier i profetier som kan være vanskelig å forstå.

For enkelte kan det ha den effekt at de forkaster det og ikke tror det er i fra Gud. Bibelen er de vant med men andre skrifter skal være etter hvordan de selv oppfatter Gud og bibelen.

Jeg har ikke så stor tro på meg selv, tror følelser kan spille en rolle som gjør at en blir lurt.

Men da har jeg opplevd at går jeg til Gud så hender det at følelsene ikke er sanne, og da har det vært viktig for meg å arbeide med følelsene og la Gud og Ordet få første prioritet. Gud går aldri utenfor sitt ord, men Han kan i mange tilfeller åpne Ordet for meg i ting jeg ikke har tenkt på før.

Vi har rett til å granske profetier om de er fra Gud. Men det er dumt å forkaste det pga. sine egne følelser.

F.eks i dette budskapet så reagerte jeg på at Gud sier til Vassula at hun er ingenting, hva mener Gud med det?
Men så spør jeg Gud og Han forteller meg at det er så viktig at vi forstår at Hans Kjærlighet er bare nåde. Og Gud legger ikke skjul på sin kjærlighet.

Men så spør jeg om loven, vil Gud at jeg skal følge moseloven? Men Gud sa at det er Kjærlighetsloven, Hans lov, som Han mente. Men hvordan kan jeg elske en lov, spør jeg Gud? Det du skal elske er å gjøre godt imot din neste. Elske den som hater, velsigne den som forbanner, gjøre godt. Og det er noe jeg kan elske.

Da jeg skulle lese Dan. 3: 52-90 så fant jeg ut at det ikke stod i min bibel. Det står i de Deutorikanoniske bøker, som er i de historiske kirker, men som protestanter har fjernet. Men man kan tryggt lese dem, for de var med i skriften som Jesus selv brukte. og man kan lese hva som står her: http://www.bibelen.no/

Ingen kommentarer: