tirsdag 5. august 2008DU ÄR MIN SÄD, DU ÄR MIN
JAG HAR KOMMIT FÖR ATT FÖRENA OCH STÄRKA MIN KYRKA
18 mars 1987

Jag har lärt dig att älska Mig och känna igen Mig. Jag har visat dig Mina himmelska verk, utgjutit alla Mitt Hjärtas mysterier och visat dig Min ofattbara Barmhärtighet genom att rena dig till att bli källan för Mina uppenbarelser och visa världen Min Nåd. Jag har sannerligen begåvat dig med Min omätliga kärlek och visat Mina barn hur mycket Jag kan älska dem men också påmint dig om att du inte är annorlunda än resten av dem och att du inte skall hålla denna vägledning gömd. Jag vill att Mina nådegåvor skall övertäcka denna världen, för detta är Min vilja;

Vassula, tillåt Mig att handla i dig så som Jag vill. kom nu och trösta Mig, ja, genom att älska Mig; Jag är Yahweh och det är på Mig du stöder dig och till Mig du kommer och mediterar, du anropar Mig i dina böner, så oroa dig inte eftersom du tillber Mig och ingen annan.
Min önskan är att alla Mina barn återvänder till Mig. dotter, Jag har uppfostrat dig för detta budskaps skull, vill du uppfylla Mitt ord, Vassula? Är du villig att fortsätta arbeta för Mig?
Ja min Herre, så länge jag känner igen att det är Yahweh.

Lilla barn, Jag är Yahweh! Ta emot Min frid lilla barn och väx till, tröttna aldrig att skriva, låt Mig få använda dig tills Mitt budskap är färdigt. lilla barn, vem är din far?
(Frågan förvånade mig.)
Det är Du.
Jag är det, du är Min säd, du är Min.
Mina barn har vänt sig bort från Mig och deras hjärtan är frusna av egoism. de har glömt Mig; Jag vill fråga dem; varför stöter ni bort Mig, vad har Jag gjort som har misshagat er?
Har Jag någonsin låtit påskina att Jag är arg på er? Varför är ni rädda för att se på Mig? Mina älskade, Jag skall inte förebrå er för era synder, Jag förlåter er nu, Jag skall inte stänga dörren framför ansiktet på er, Jag försäkrar er att Jag kan förlåta millioner gånger och Jag står här framför er med öppna armar, Jag ber er att komma till Mig och känna denna kärlek som Jag har att ge er, låt Mig tända era hjärtan, kom och lär känna Mig!

Kom ni alla som undviker Mig och är rädda för Mig, alla ni som inte känner Mig, kom närmare Mig så skall ni förstå att Jag är en Gud full av Kärlek, full av medlidande och full av Barmhärtighet. visa inte bort Mig, innan ni ens känner Mig,

Min överflödande kärlek erbjuder er en verksam nåd, så att ni kan känna och välja mellan gott och ont. Jag har gett er friheten att välja, men Jag har också gett er egenskaper som kan göra er till högre varelser; Jag har gett er gåvor, använd era gåvor som Jag har skänkt er, och med det intellekt och det hjärta som Jag har givit er stig fram och erkänn Mig och lär känna Mig bättre. Jag har upplyst era hjärtan för att ge er förmågan att älska, Jag är det, som ger er denna nåd. vill ni ta emot denna nåd?
(Jag tänkte på hur jag själv var förut.)

Men Herre, en del har inte haft en chans att lära känna dig. Ingen har undervisat dem. Det är knappast deras fel, eller hur? Hur skulle de ens kunna komma att tänka på Dig?Så sant, Vassula! dotter, Min Kyrka behöver förnyas; Jag har kommit för att stärka Min Kyrka; annars går massor av själar förlorade.

Vassula, Jag återkommer med ett budskap till Mina hängivna själar. Låt Mig avsluta vad Jag önskar av de barn som har vikit ifrån Mig.
Jag är Kärlekens Källa, och ur denna Källa flyter denna Oändliga Kärlek som omfattar hela skapelsen.

Allt Jag önskar av er är ett gensvar av Kärlek. många av er tror att Jag är en Gud som är snar till vrede, och är rädda för Mig, ni fruktar att komma närmare Mig, andra tror att Jag är utom räckhåll, bara upphöjd i Min härlighet och aldrig bryr Mig om er, att Min blick bara är vänd till Mina hängivna själar, så skapar ni bilden av en Gud full av partiskhet; visste ni inte att ju svagare och ynkligare ni är, desto ivrigare söker Jag er och älskar er? Jag är Helig, men Jag vill också att ni skall förstå att Jag längtar att komma er nära, så att Jag får vara er Helige följeslagare. Känner du till liknelsen om den förlorade sonen Vassula?
Ja, delvis.

Han hade syndat men hur tog hans fader emot honom?
Med stor glädje?Mer än så, han tog emot honom med stor kärlek, och firade händelsen.
Bedröva Mig inte, Mina älskade, kom tillbaka till Mig, Jag skall inte visa bort er, Jag skall välkomna er i Min famn, kom tillbaka till Mig utan fruktan.
http://www.slig.se/SantLiv/slig/B1Faderskarlek.html

Ingen kommentarer: