søndag 31. august 2008

JAG FINNER MIN LYST I VARJE RENT HJÄRTA


10 juni 1994

Herre? Jag står till ditt förfogande.
Jag är. Här står Jag, vid din sida. Sätt ditt hopp till Mig och du kommer att stå orubbligt fast. Åh, Min dotter, säg dem, säg dem att Mitt hjärta är en avgrund av kärlek och barmhärtighet. Anden som Jag sänder er, skall påminna er om sanningen och att Jag är.

Lyssna till Mig och skriv:
Frid vare med er, Mina små - Jag finner Mitt behag i varje rent hjärta. Jag glädjer Mig när Jag ser att era ögon bara söker himmelska ting.

Jag äras i den stund ni kommer och säger till Mig: ”Här är jag... här är jag”. Och när ni erbjuder Mig ert hjärta, så att Jag kan förvandla det till Min egendom och sedan vara konung över det. Min väldiga storhet och Min allmakt blir synlig då ni bevarar Min helgedom helig, och förvandlar den till en härlighetens boning för Mitt majestät.

Mitt rike blir synligt för er syndfullhet och för er fattigdom när ni ropar: ”hosianna, hosianna, välsignad vare han som frälste oss och gav oss evigt liv!”

...i detta består Min härlighet... genom ert offer kan Jag av öknar skapa vattenrika trädgårdar... med er kärlek kan Jag uppväcka de döda. Med er törst efter Mig, er Gud, kan ni trösta Mig och vara en lenande balsam för Mitt sargade Hjärta... Lyft upp era ögon, Mina barn, och se den som stiger ned från himlarna för att lyfta er upp på sina armar. Kom, Mina städer, och stäm upp med en röst och med ett hjärta den bön som Jag har lärt er:

(Vi bad).
Jag välsignar er från djupet av Mitt Heliga Hjärta. Jag välsignar er och lämnar kvar en kärlekssuck på er panna. Var ett.

Ingen kommentarer: