mandag 1. september 2008

Skjærsilden


Jeg har tenkt litt på avlat, skjærsilden og det å gå å skrifte.

Mange regarer på akkurat det.

Det gjorde at jeg så en serie på youtube om undervisning om skjærsilden http://www.youtube.com/watch?v=YvchQo1c2xU .
Men det står i bibelen at inget urent vil komme inn i himmelen. Vi blir renset i Jesu blod. Men vi vil ikke slippe unna renselsen. Gud hater allikevel all synd, og synden vil ikke få slippe inn i himmelen.

Jeg kjenner at den åpenbaringen har gjor meg fri!

Om noen sårer så reagerer Gud sterkere på det enn det vi gjør, og jeg vet at han vil bruke borret så det tar bort allt det onde slik en tannlege vil gjøre det. Gud ordner opp på en rettferdig måte.
Det er vår helliggjørelse!
Om protestanter fikk den åpenbarelsen, så tror jeg mange hadde tenkt litt mer over hvordan man oppførte seg i mot sin neste, og oppført seg litt bedre.
skrifte, bot og avlat er noe som hjelper meg gjennom helliggjørelsen, det er noe som kan bringe gode frukter inn i våre liv ved hjelp av Den Hellige Ånd.

The One True Faith : Purgatory (pt 5)

Ingen kommentarer: