onsdag 17. september 2008


ERBJUD MIG ALLT SOM KAN STILLA MIN TÖRST
20 april 1992

JAHVE, jag är Din slav och jag ger Dig idag igen min vilja så att Du kan göra vad Ditt Hjärta vill med mig. Vilken glädje att vara i Din Närvaro och tillåtas att vandra med Ditt Majestät! Hur skall jag återgälda Dig för alla välsignelser Du öst över mig? Jag behöver bara lyfta mina ögon mot Himlen för att Du skall böja Dig ned och lyssna på mig; och när jag åkallar Ditt Namn, stiger Ditt Majestät ned hela vägen från Din Tron, Du som är Härskaren i Himlarna och på jorden, för att vara hos mig i mitt rum och hålla mig sällskap.

Jag kommer till dig. Misär attraherar Mig, fattigdom bedårar Mig; så trötta inte ut dig med att bli rik. Sätt Mig, din Gud, som ett insegel på ditt Hjärta så skall Jag fortsätta, Min älskade, att bevisa Min mildhet mot dig.

Min Gud är god mot mig, ett fäste när jag är betryckt och förtalad, ett fäste när det känns svårt. Min Gud är mitt skyddande Värn. Satan kan vässa sitt svärd eller böja sin båge och sikta på mig, men min Gud, min Abba så oändligt ömsint, kommer att vara närvarande och kommer att få djävulen att fly.
'
Ge Mig obunden kärlek, Jag blickar ned från Himlen på er alla för att se om någon söker Mig utan egennytta.

Vilken glädje och vilken lycka ges Mig inte varje gång Jag hör Mitt namn prisas! men många har vänt sig bort, många är befläckade med synd. Låt Mitt Hjärta glädjas över fattigdom; låt Mitt Hjärta glädjas över en kärlek som är utan egennytta. Ge Mig, dotter, liksom Jag har gett dig. Träd inte fram till Mig tomhänt. Mina gåvor är Dina, alla gåvor jag har fått är faktiskt Dina.
Erbjud Mig offer, var generös, har Jag inte varit generös mot dig? Ge Mig nu, liksom jag har gett dig; erbjud Mig offer till att stilla Min Rättvisa ; bygg vad Jag har bjudit dig att bygga upp.
O, Vassula! Erbjud Mig allt som kan stilla Min törst! Sätt din tilltro till Mig ; ge dem som väntar efter Mitt Ord Min Kärlekshymn; ge så att alla jordens invånare kan höra Mitt Barmhärtiga Rop.

Slutligen förstod jag att jag måste fortsätta mer än någonsin att vittna och göra Guds Budskap känt. Jag kan inte ignorera Mina barns innerliga bön.

Herre, jag ber Dig att leda mina steg i Sanningen och i Ljuset.

Då skall du fortsätta att göra tjänst inför Mig och Jag skall öppna din mun och fylla den med Mina Ord för att förhärliga Mig och genom dig skall Jag åstadkomma en synlig Avbild av Mig Själv. Jag skall röra vid Mitt folks Hjärtan och även människor som aldrig känt Mig kommer att välsigna Mig. Förakta dig själv så skall Jag inte avvisa dig. Jag, JAHVE, skall rädda dig.