fredag 26. september 2008


JAG ÄR ER ÖVERSTEPRÄST
21 november 1988

Ära vare Gud. Välsignad vare vår Herre! min Herre.

Jag Är. Känn hur Mitt hjärta är.

Jesu heliga Hjärta är det mest milda, varma och förlåtande av alla hjärtan. Hur kunde jag motstå dig?

budskap för vårt möte:

Jag är kärlek. Jag är den oförlikneliga kärlekens källa, så säg inte nej till Mig. Kom till Mig, dyk ner i Mig, för Jag är en ocean av ömhet och frid.

Hämta, allesammans , allt ni behöver från Mitt heliga Hjärta och fyll upp era hjärtan; Jag skall smycka er, Jag skall fullkomna er. Kom och ät av Mig och ni skall leva för evigt (Joh 6: 51) för Jag är det levande brödet, livets bröd!

Mina älskade små, tvivla inte på Min försyns kallelser. Jag är ännu med er alla; Jag är på era möten, bistår och är närvarande - känn Min närvaro.

Jag är översteprästen som talar i era hjärtan och uppmuntrar er alla att närma er Mig. Jag försöker med stor iver att föra er närmare Mig.

Åh! Vad Jag längtar efter att få hålla er alla i Mina armar och med stor ömhet omfamna er alla! Vad Jag längtar efter att ni skall närma er Mig och bli förtroliga med Mig!

Jag är er överstepräst, men också er helige vän, er broder, er följeslagare, er brudgum. Jag är er skapare och ni är alla Min säd. Vassula, Jag är och skall alltid vara närvarande på dessa möten. ditt tal skall komma av Mig - av Min mun skall orden komma.

Har Jag inte sagt att Jag skall bevattna Min fruktträdgård och Min lustgård? Jag skall utbreda Mig över er alla, som morgondimma, låta Min dagg av frid och kärlek falla över er alla - så avvisa Mig inte. Jag avser att smycka dig skapelse!

Saliga är de som kommer att öppna sig för Mig och låta Min dagg av frid och kärlek genomtränga dem. Saliga är de som är Mig trogna och älskar Mig, för Jag skall föra dem om möjligt ännu närmare Mig och övertäcka dem med Min kärlek.

Ni är skapade efter Min avbild och ni är kallade att leva enligt denna bild - en bild som många har glömt; men Jag, översteprästen, skall påminna er om Min gudomlighet och om Min helighet. Jag skall påminna er om att Jag är helig.

Ingen kommentarer: