lørdag 25. oktober 2008


AVVÄPNA FIENDEN, BESEGRA DEN SOM
SPLITTRAR JAG UPPRÄTTADE DIG FÖR ATT DU
SKULLE FÖRHÄRLIGA MIG
11 juni 1994

Herre?
Jag är. Ta emot Min frid. Lyssna till Min röst: Min dotter, Jag skall ingjuta Min Ande i dig och du skall öppna din mun denna kväll och Mina ord skall strömma ut ur dig som manna och livnära en stor samling människor.
Jag skall mätta deras mun med Min andliga föda och de skall de prisa och ära Mig. Säg dem att den som sitter på härlighetens tron ropar om fred, försoning och kärlek - ni vill lovprisa Mitt Namn?
Nå, stig då upp och gå och försona er med era bröder och systrar. Närmare Mitt hjärta än i försoningens stund kommer ni inte... Ägna resten av ditt liv åt att avväpna fienden, besegra den som splittrar... Kom, vad Jag ber er om är kärlek, älska Mig och Jag skall aldrig mer förkasta er. Du Min välsignade,

Ingen kommentarer: