fredag 31. oktober 2008

Kan Gud bli ett med synden?


Om Maria hadde arvesynd, da ville Gud bli ett med synden. Men det står i skriften at Gud ikke tåler synd. Hvordan skulle Gud da kunne bli ett med synden om Maria hadde arvesynd?

Men om Gud ikke kan bli ett med synden. Hvordan kunne da Jesus ha et menneske som mor? Den eneste måten er at Jesus på korset tar Marias arvesynd på seg. Er ikke det mer trolig enn at Gud blir ett med synden ?

For Jesus tok vår synd på seg, og Han måtte dø for det. For Gud tåler ikke synd. Og på korset ropte Jesus: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg." Fordi Gud ikke tålte den synd Jesus bar. Men Jesus overvant døden. Og stod opp fra de døde. Jesus tok på seg alle menneskers synd. Og fordi Gud ikke lever i tiden, så var det like mulig å ta på seg synden til alle til alle tider.

Ingen kommentarer: