søndag 2. november 2008


KÄRLEKEN SKALL ÅTERVÄNDA SOM KÄRLEK
10 oktober 1988

Jesus?
Jag Är.

Välsignad vare Herren.

Jag älskar dig dotter för denna tro som du ger Mig. Var inte orolig. Stöd dig mot Mig och lyssna till Mitt Hjärta - detta Hjärta som söker efter er alla och älskar er men som många fördömer. Dotter, be till Mig ofta om att ge dig Min styrka. Be tillsammans med Mig denna bön.

En bön om Min återkomst:

Kom Herre! Återvänd till oss. Lyssna till våra klagande rop från denna vildmark;känn vår törst och förbarma dig över oss. Återvänd till oss. Kom och utplåna all synd - ersätt den med kärlek.
Amen.

Och som svar på denna bön kommer du att höra Mig säga, att Jag, som är Kärleken, kommer att återvända till er som kärlek. Var tålmodiga, Mina älskade små, bara en liten stund till och Jag skall återvända till er.

Var vaksamma och på er vakt eftersom Min Återkomst kommer att vara plötslig - så var beredda. Ångra er. Möt Mig er Gud med ett rent hjärta och jordens skuggor kommer inte att skrämma er, inte heller kommer mörkrets timma att inge er fasa; ni kommer varken känna ängslan eller ångest i denna timme av dödlig tystnad.

Så lyssna till Mig; lyssna till Mina Ord och de skall tjäna som tröst för er när denna timma av mörker stiger ned över hela Min skapelse. Jag säger er allvarsamt, att denna timma inte är långt borta från er nu. Jag, som är Kärlek, kommer att dra tätt intill Mig alla dem som älskar Mig och Jag skall minska deras rädsla; Jag skall beslöja dem med Min kärlek; trösta dem med Mitt Hjärta och de skall finna tillflykt i Mig.

Ack! De som inte är redo och som aldrig har älskat Mig! De kommer att dö av sin egen syndfullhet och ligga i stoftet, kvävda av tyngden från sina egna synder! För de har besudlat Mitt heliga Namn med hjälp av den andra draken (Upp 13.11); draken som bär de svarta kläderna; som är motsatsen till ljus. O skapelse! Skapelse med vettlöst förstånd! Vad Jag tycker synd om dig.

Gud lät så sorgsen, nästan tveksam att Han var tvungen att straffa.

Ge Mig en vänlig blick och Jag skall befria dig. Sedan dagen du föddes visste Jag att du var ogudaktig, trots det är Jag fortfarande villig att förlåta och tala med dig om dessa saker. Din navelsträng är ännu fäst vid Mig. Om du säger till Mig att du har förletts och att du skall upphöra att synda; om du bara nämner detta för Mig, då skall Jag, som är Kärlek, rädda dig, Mitt barn - Min förlåtelse är dig given på förhand. Utmana Mig inte längre - kom tillbaka till Mig och Jag skall verkligen ge dig Min frid. Kom dotter, Jag välsignar dig för att du tillåter Mig att använda Mig av din hand - vad Jag älskar dig! O dotter, Jag är mer än nöjd med dig; kalla alltid på Mig, omfamna Mig med din kärlek; gläd Mig, lindra Mina smärtor. Släck Min vrede genom att älska Mig. Blomma, Jag tillåter dig att vara i Min sal på grund av din intighet, så förbli ingenting. Jag ger dig Min frid. Vi, oss?

Ja, Herre.
Min närvaro är helig.

Ingen kommentarer: