onsdag 8. oktober 2008

På Pilgrimsreise til Nidarosdomen


Jeg ønsker å reise tilbake i tid, til da det bare var en kirke.
Jesus grunnfestet kun en kirke og når Jesus kommer for å hente bruden bør Kirken være èn.
Alle Kirkesamfunn har hatt så mange feil, så vi har alle noe å skamme oss over.

Men når vi ser på hverandre bør vi se på hverandre med kjærlighetens øyne, slik Gud ser på oss. Det er bare slik vi kan bli ètt. Men vi må også stå for det Kirken igjennom alle tider har stått for (Katolsk) og stå fast på grunnsannhetene i Kristendommen (Ortodoks liturgi)

Jeg ønsker å dra tilbake i tid da Den Ortodokse og Katolske Kirke var èn.

Jeg vet det finns en del stener å måtte passere, som forakt fra katolikker, da spesiellt konvertitter. Eller Ortodokse. Eller protestanter. Vi har alle feil, innser vi ikke det tar vi Guds rolle. Vi skal alle stå til doms for Gud. Da er det de med kjærlighet i hjertet som har fulgt Jesus og Hans bud. Desverre vil det både være katolikker, ortodokse og protestanter som vil komme til kort.

Men at Gud vil at Kirken skal være ètt det står i Hans ord. Det er Jesu bønn for menneskene. At vi skal væreett slik Gud er ett. Og om Gud er tre og allikevel èn, så kan vi også bli en, selv om vi er tre. Vi har alle svakheter og styrker. Vår styrke er at vi tror på den samme Gud, en Gud som gjør under.

12 kommentarer:

Roy-Olav sa...

Hei!

Jeg vil bare informere om at det nå er etablert en ny og absolutt oppbyggelig blogg med ortodoks/katolske røtter. Han ligger her: www.nordiskkatolsk.wordpress.com

Vi blir glade om du besøker siden, kommenterer og ikke minst linker den opp på siden din.

Javel, du er på pilgrimsreise? Kjempegreier. Dette er noe alle egentlig trenger...

Mvh
Patriarken (Roy-Olav)

Johanna G sa...

Tack Rudie!
Du uttrycker nästintill precis vad jag ofta känner! Och jag hoppas sannerligen att den vägen inte bara ligger bakåt (i tiden) utan även framåt - att vi i framtiden återigen kommer kunna vara EN ENDA kyrka fullt ut och att denna enda kyrka rymmer alla kristna och alla genuint goda uttryck för tron som finns utspridda i alla samfund idag.

RUDIE sa...

Roy Olav
Så flott! Stå på.

Johanna G
Ja, tenk så flott om vi klarte samles som en Kirke i framtiden. Men det virker som det ligger en sterk lengsel i mange hjerter akkurat det nå, og om det er fra Gud så kan alt skje. Vi får tro og be om det! :)

rootsman sa...

Apropos Nidaros - da jeg leste dogmenhistorien, fant jeg et brev fra Paven på 1200-tallet der han skriver til biskopen i Nidaros:

"Vi hører at dere til tider, i mangel av rent vann døper barna deres i øl. Dette må opphøre. Slik dåp er ugyldig fordi apostlene har foreskrevet å bruke vann."

Det er jammen bra Pavene har holdt oss litt i øra - ellers så tror jeg vi hadde vendt tilbake til mytologien.

"Men at Gud vil at Kirken skal være ètt det står i Hans ord."

Du er jammen en ekte ekumeniker. :-)

RUDIE sa...

"Vi hører at dere til tider, i mangel av rent vann døper barna deres i øl. Dette må opphøre. Slik dåp er ugyldig fordi apostlene har foreskrevet å bruke vann."
hehe, kjempeartig, men egentlig mest tragsk da...
Ja, til og med sognepresten i DNKK sa at paven har betydd veldig mye for alle kristne. Selv om enkelte ikke skulle ha vært paver.
For meg er pavens oppgave å holde fast på kristendommens sannheter og den hellige tradisjon. Det blir nok litt av en oppgave han får framover.
Men skulle ikke du bli ortodoks?

rootsman sa...

"Men skulle ikke du bli ortodoks?"

He-he, jo det var det mest opplagte for omlag et år siden etter at jeg hadde pløyet gjennom den aller tidligste utenombibelske litteraturen.

Men da jeg ransaket mine motiver fant jeg at det var litt mye feighet, idet jeg ønsket å ikke forholde meg til, eller forsøke å nøste opp i de problematiske sidene ved dkk's historie.

Derfor har jeg brukt siste året på å danne meg et bilde av katolsk teologi og konsilhistorie og da er det mange brikker som har falt på plass.

Jeg ser det ikke lenger slik at kirken har vært en undertrykkende institusjon - den har bare etter beste evne utført det den har fått i oppgave av apostlene. Mye har gått galt rent moralsk, men dette er også langt på vei rettet opp og jeg ser overhodet ingen grunn til å være protestant lenger.

Jeg tror også DOK er i skisme og at de trenger å vende tilbake og omvende seg fra sin stolthet. De har da også noe å være stolte av, men de har mye av holdningene som man også finner hos protestanter.

Alt koker ned til autoritet. Med hvilken autoritet kan man exkommunisere hverandre og med hvilken autoritet kan man sette seg selv utenfor kristi synlige legeme, osv...

Vet ikke om jeg liker en slik konklusjon, men det ser for meg ut som Pavene betyr stadig mer for kristendommen - både den som har vært og den som kommer. Dersom disse faktisk innehar et mandat i arv fra sine forgjengere og dermed også fra Kristus, da finnes ingen unnskyldning til ikke å høre på dem - uansett om vi liker det dem sier eller ikke. Da blir det ikke lenger snakk om å "shoppe menigheter", men å erkjenne en sannhet. Alt annet blir lett bli at man selv tar kontroll over hele religionen - og det er et selvbedrag. Det er jo dette heretikerne alltid har gjort, nemlig å koble inn for mye av seg selv i forhold til det som har vært trodd "på alle steder til alle tider".

Men kirkehistorien er et voldsomt stort og tungt tema, og jeg føler at jeg bare har begynt å skrape i overflaten, så jeg har mye å lære...

RUDIE sa...

Det virker som vi har byttet lit terreng med hveandre vi nå da! ;)
Jeg ønsker å lære mer om ortodoks liturgi, vet veldig lite om det kjenner jeg.

"Å høre på pavene om man liker det eller ikke"
Vi må da aldri slutte å følge Jesus bare fordi det finns paver?
Å gi folk et slikt valg, er å gjøre en bjørnetjeneste. Paven har aldri ment å styre mennesker på den måten.
Hans oppgave er å bevare kritendommens grunnsannheter. Mindre makt vi finner ut at paven har, mer vil han være til velsignelse for oss.

Og det er ikke bedre å bli en katolikk og dømme protestanter og ortodokse enn det er å være protestant og dømme ortodokse og katolikker eller ortodoks og dømme katolikker og protestanter. Da er det ganske likestilt! ;)

Det finns de som forakter andre i alle de tre kirkesamfunnene, det beste må være å ikke gjøre det selv, og påvirke andre til å se positivt i hverandre istedet for å dømme.

Jeg har alltid sett på Luteranere som kristne, og det går fint an å følge Jesus som Luteran. De har også gjort utrolig mye for å spre kristendommen ut i verden. Både Nord-Amerika, Australia og Afrika foruten Nord-Europa.
Det skulle vært ille om alle som har jobbet for Gud i 500 år skal bli glemt. Det er "inventaret" som DNKK tar med seg når de kjemper for enhet med både DKK og DOK. Og det syns jeg er flott. For det var veldig mye Luter tok med seg fra de historiske kirkene, trosforkynnelsen, dåpen og mye mer.

Selvsagt så kan man se alt det gale han gjorde, og man kan se alt det gale paver har gjort, og alt det galde hos ortodokse. Men komme vi noen vei ved å bare se det negative hos hverandre?

RUDIE sa...

Det er ille, men jeg klarte visst ikke å skrive "Luther" rett engang.. Luter hørtes ikke helt bra ut. :)

rootsman sa...

"Vi må da aldri slutte å følge Jesus bare fordi det finns paver?"

Selvsagt ikke, men dersom paven skulle være Peters etterfølger og fortsatt har sitt mandat intakt, så vil han være Kristus-sentrert, og da er vi forpliktet til å høre på ham samme hva vi måtte mene selv.

Så, det avgjørende punktet er om han og resten av de apostoliske biskopene fortsatt har et slikt mandat eller ikke.

Religionen er fakttisk blitt privatisert og det tror jeg Gud ikke ønsker - men det kan se ut som Han likevel tillater det - for en tid.

Vi er faktisk barn av vårt tid og kan derfor ha vanskelig for å forstå dette med autoriteter - iallefall jeg har hatt vanskelig for dette, men ser at Guds rike fungerer helt annerledes enn dagens norske samfunn. ;-)

RUDIE sa...

Jeg har absolutt ikke noe problem med å høre på paven, fordi det her er hva DKK sier om han:

"Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alle. Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet."

Og det er det jeg vil forholde meg til.
Det er kun Jesus jeg følger, og det kommer jeg til å gjøre om jeg så må dø for det. Så vi har alltid et valg!

rootsman sa...

"Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter."

Dersom man hører på ham og holder seg til disse grunnsannhetene er man jo i prinsippet katolsk. Dersom alle gjorde det, ville det også være enhet og intet behov for andre kirkesamfunn.

Men jeg skjønner jo godt at hans embete er trukket i tvil - det gjør jeg jo delvis selv -fortsatt.

Men dersom jeg en dag blir helt overbevist om at sitatet overfor er korrekt og fortsatt gyldig, vil jeg nok konvertere. :-)

RUDIE sa...

"Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter."

Egentlig så er det alle biskopers oppgave, og alle presters, og alle lekmenns oppgave å holde seg til kristendommens sannheter.
At paven har det overordnende ansvaret i DKK er da en selvklarhet. Og jeg tror også på Jesu sin profeti over Peter. Men at jeg ikke konverterer til DKK nå er fordi jeg tror Jesus har en annen plan for meg. Uten at jeg har spurt paven om råd, og uten at andre behøver å fortelle meg hva paven mener om den saken.
Jeg tror også at DNKK kan være en lettelse for DKK fordi da ser de hva protestantene som vil enhet står for. mange som konverterer ønsker kulturen i DKK, men ønsker å avskaffe pavedømme da de ser det som gammeldags. De tror og ønsker at DKK skal bli like liberal som DNK.
Pateren i DKK der jeg gikk var mest imponert over noen som gikk i DKK i 30 år for så å konvertere. Biskopen har fortalt at han ønsker å påvirke protestanter i katolsk retning, men ikke at de skal konvertere. Paven har på sitt hjerte at det skal bli en enhet i fra alle kristne. ( Se bønnen min fra paven et sted langs siden på bloggen)
DNKK har ihvertfall gjort det lett for DKK å få til en enhet. De har bare tatt med det i Luther som overensstemmer med DKK og DOK. Som f.eks. trosbekjennelsen. De godtar akkurat som de ortodokse at paven er den første blandt likemenn. Og er det ikke det han er i dag også? Han har ingen makt til å forendre DKK teologi som han vil.
Hans oppgave er å ikke forendre når mennesker presser for å få til en forendring. Men har ingen myndighet til å forendre noe. Det må da være positivt.
Det finns noen problemer med enkelte dogmer hvor ikke DOK eller heller DNKK ser belegg for. Jeg syns vel selv DKK er litt for glad i dogmer og forklaringer på mysterier, og liker der bedre at mysterier får være mysterier uten at de blir forklart i detalj. Der er jeg nok også litt mer ortodoks.

Men jeg har forstått at DKK ser seg selv som feilbarlige mennesker og at det er Jesus selv som er det fullkommelige i Kirken. Når vi møter Gud på sin trone så er det Han som bestemmer. Jeg syns ikke det er så veldig viktig de tingene som DKK har bestemt at "slik er det". Det får vi vel se på. Men jeg tror vi i det her livet ser stykkevis, og at vi ikke blir dømpt etter hvordan vi ser ting stykkevis (selv om enkelte tror de ser alt, og det gjelder også protestanter) Jeg tror det er troen på Jesus som frelser, og jeg tror at Jesus grunnla Kirken, og at både Ortodokse, Protestanter og Katolikker tilhører Kirken, men at det er Peter som har fått det overordnenede ansvar til å holde på grunnsannhetene. Og det er vel også noe som også har godt i oppfyllelse at Peter er en kippe, og at dødsrikets porter ikke har fått makt over han.

Puh, det her ble langt. Håper det ikke ble for lang...