onsdag 21. mars 2012

Helliggjørelse

Hebr. 12
14
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

For å komme til himmelen må vi alle helliggjøres. For at himmelen skal være et fantastisk sted, en himmel der alt bare er godt. Da må vi menneskene renses først.Det fins en bred vei som fører til fortapelse og en smal vei som fører til Gud. Om og om igjen i våre liv så har vi de to veiene å velge på; den smale og den brede som fører til død. Der er det bare tomhet. Men når vi møter døden så møter vi også vår redningsmann- Jesus Kristus.Det vil enten skje her i livet, men det vil også fortsette etter livet på jorda, helt til vi når fullkommen helliggjørelse og kan se Gud fullt ut! Jesus som gikk i døden for våre synder. Som dro ned til dødsriket og låste opp døren slik at vi kan finne livet igjen.

" Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket." Åp. 1:17-18

Jesus har gjort om død til liv for oss, fordi han døde på korset. Derfor er det viktig å tro på Jesus, fordi Jesus viser oss veien til evig liv og er det evige liv.

Fra Wikpedia:
Gehenna er ganske godt definert i rabbi-litteraturen. Det oversettes av og til med «Helvete», men dette er unøyaktig og formidler ikke den egentlige meningen. I jødedommen er ikke Gehenna helvete, men heller en renselse hvor man dømmes på bakgrunn av ens gjerninger.

Vi befinner oss ikke bestandig i dødsriket fordi Jesus har åpnet en vei for oss inn til himmelen. I dødsriket vil vi alltid finne en evig død og pine, men etter at Jesus skaffet nøklene til dødsriket har vi alle en mulighet til å slippe ut. Og Gud elsker alle mennsker og vil at alle skal bli frelst.

Fordi Jesus har steget ned til dødsriket og vunnet over døden så vil vi ikke lenger være ensomme der. Jesus vil alltid være der for hver synder fordi Jesus tok på seg all verdens synd.Det står i Matt 25: 31-46 Om dommen over alle folkeslag

32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene,

Her blir menneskene dømt utfra hvor mye vi har vært barmhjertige og ikke utfra hva vi tror.

Når vi kommer til den andre siden så vil vi møte oss selv i døra. Vi vil se oss selv slik Guds lys avslører oss og vi vil se vår egoisme som fører til død. Vi vil få syndenød og angre våre synder. Vi vil føle vi har kommet til ilden som ikke har noen ende. Men Jesus er der i døden og drar oss opp igjen. Evangeliet vil bli forkynt både for de døde og levende og da vil alle ha mulighet til å ta imot Guds nåde. Så vil vi bli tatt opp i lyset igjen.

6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.
1 Pet 4:6

Men vi er ikke ferdig helliggjort. Vi har fortsatt gjort mye som ikke tåler Guds lys. Vi har sagt mye stygt til andre, såret dem, gjort dem ondt. Dette vil vi igjen få syndenød for. Enten i det her livet eller etter.

I matt 5:22 sier Jesus om den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Det skal vi kjenne på. Vi skal gråte sårt over det onde vi har gjort. Angre våre synder. Føle oss fortapt. Men der vi vil føle oss som mest fortapt vil Jesus være som drar oss opp igjen. På grunn av det Jesus gjorde på korset har vi blitt rettferdiggjort av nåde. Vi trenger fortsatt helliggjørelse for å bli lik Jesus, mens vår straff tok Jesus på seg. Han gikk inn i døden for våre synder. Dette gjelder både for de som har hørt om Jesus og ikke har hørt om Han. For de som tror og ikke har trodd. Alle vil finne Jesus nede i dødsriket og der vil Jesus føre oss opp igjen.

1 Sam
23 Snakk ikke med så store og stolte ord, la ikke frekt snakk gå ut av munnen! For Herren er en Gud som allting vet, han prøver hver gjerning.

1 Sam 2
6 Herren tar liv og gir liv, han sender ned til dødsriket, og han fører opp igjen.

Da jeg var nyfrelst opplevde jeg nettopp dette med syndenød og helliggjørelse. Satan anklageren hatet at jeg var blitt frelst og han anklaget meg hele tiden for mine synder. Det pågikk i tre månender og jeg gråt pga. mine synder og tenkte at jeg som er en så stor synder ikke kan være kristen. Men Jesus dro meg alltid opp fra avgrunnen. Jesus viste meg at jeg var helt ren med Hans blod som renser meg.

Dette vil man oppleve enda mer når man dør og kommer til det evige lys og til Sannheten og Kjærligheten. Vi vil alle måtte trenge helliggjørelse for å få se Gud. Jesus døde for alle mennesker, derfor er frelsen for alle mennesker.

1 Kor 15:21
Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

1 Tim 4:9-10
9 Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, 10 det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende

Ingen kommentarer: