lørdag 10. mars 2012

forsoningsofferet


Tenk om det er slik at når Gud skaper mennesket i sitt avbildet, men så ser Gud at mennesket ikke kan være sammen med Gud, fordi Gud er hellig, Gud er Kjærlighet og Gud tåler ikke ondskap. Om Gud la ned evigheten i hvert menneske da Gud pustet sin ånd inn i mennesket. Hvordan kan Gud som er hellig få til en kjærlighetsrelasjon med mennesket? Mennesket som viste seg fra begynnelsen at det ikke klarte å lyde Gud. Hvordan kan Gud klare å få bli venn med mennesket?
Om Gud ser at mennesket er helt maktesløs uten Gud, at Guds vrede vil være tent over det ugudelige mennesket. Hvordan kan Gud fri oss ifra sin vrede?
Gud bestemmer seg for å ta skylden for all menneskets synd på seg. Så stiger Gud ned til jorden via sin Sønn Jesus. Jesus tar på seg all Guds vrede for all verdens mennesker på seg. Guds Kjærlighet er så stor at Han lar straffen komme over seg selv istedet for å utsette mennesket for sin vrede. I Jesus er all verdens synd. Jesus er syndofferet.
Men skal Guds beskjed til verden være: "Jeg har tatt straffen, så nå kan dere bare gjøre ondt mot hverandre!" ? Skal Gud bli likegyldig til alt det onde vi mennesker gjør imot hverandre og ikke bry seg mere? Skal Gud bli likegyldig når det skjer urettferdighet? Nei, Gud er ikke likegyldig. Jesus er ikke likegyldig. Gud hater synden veldig sterkt så derfor taler han om helvete for den som begår urett.
Gud hater ondskap. Så høyt som inn til helvete. Men Gud kan heller ikke la mennesket lide i helvete. Gud er for god til det. Derfor tok Gud straffen for at mennesket skulle slippe hans vrede, men veien for mennesket til Gud må være å tro på Hans ord. Hans ord om Kjærlighet. For det er Kjærlighet Gud er og om vi følger lydig Guds bud om Kjærlighet så følger vi helt og holdent Guds bud.
Så Jesus vitner om hvem Gud er når Jesus gikk på jorden. Jesus gikk imot de religiøse som hadde forlatt Kjærligheten og var blitt loviske. De var kalde i sin kjærlighet slik vi ser mange religiøse er idag også. Jesus viste oss at det ikke er loviske vi skal være, men kjærlighetsfulle. Ikke dømme hverandre, men tilgi når noen gjør oss vondt. Om noen slår oss så skal vi ikke hevne oss, men heller vende det andre skinnet til. Ved å omgås nære Jesus så skal det være mulig fordi Jesus er Gud, og Gud er Kjærlighet.
Ved å være nære Gud så kan vi vandre i Kjærlighet. Da lærer vi at Gud er uendelig stor i sin Kjærlighet og hos Gud er det plass til alle!

Ingen kommentarer: