torsdag 2. august 2012

Jomfru Maria,Jesu mor og vår mor


Jomfru Maria, Jesu mor, vår frelser. Du hadde vår Gud i din mage i ni måneder. Du kjente den lille Jesus som fikk alt det han trengte av deg. Du var hans mamma. Du elsket Jesus som en mamma kan elske sitt barn. Du var utvalgt til det. Gud utvalgte deg til å bære Gud fram til verden, som verdens lys. Du så Jesus som ingen andre har lært å kjenne Jesus. La meg få se Jesus med dine øyne og med din kjærlighet.

Du var med Jesus gjennom hele livet. Du var der da Jesus ble korsfestet og Jesus sa til Johannes disippelen som Jesus elsket: Der er din mor. Og til sin mor: der er din sønn. Og Jesus som før hadde sagt da hans mor stod utenfor og ville prate med han. Se her er min mor og min far, søstre og brødre.  For Jesus er det noe større. Vi er alle søsken til hverandre om vi er i Guds familie, og vi kan være som Johannes og si at Jesu mor er vår mor. For vi er hans søsken. Og Guds mor, Jesu mor er vår mor, da Jesus kaller oss sine søsken. Dette er et mysterie. Guds famile.

Ingen kommentarer: