søndag 12. august 2012

Forkynner Jesus evangeliet i dødsriket ?


Hva sier bibelen om dette.
 1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap


Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Joh. 5:24
 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

1. Sam 2: 6
6 Herren tar liv og gir liv,
han sender ned til dødsriket,
og han fører opp igjen.


Salm. 30:4
 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.


Joh. Åp. 2:18
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Esek. 37:13
13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land.

Fil 3:20
20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Ingen kommentarer: