torsdag 14. mars 2013

Min vei med GudVi alle mennesker synder. Synd er synd, selv om vi ikke ser den selv. Og det kan hende vi ser synden i vår neste, som de ikke ser selv, fordi det er enklere. Det kan også være så at vi har ulike lover vi følger, og da dømmer ulikt ut fra denne loven. Slik som jøder og muslimer vil synes at de som spiser gris, synder ifølge deres lov.
Jeg må følge den lov Jesus gir meg. Det er ikke vanskelig. Det er å være i Han. Se Hans ansikte, høre Hans røst, følge og lyde Han, være Hans venn. Bli fylt av Hans Herlighet, bli fylt av Hans Fred. La Hans Kjærlighet gjennombore meg. Være ett med Han som jeg elsker, fordi Han elsket først.
Den Kjærligheten er min Herre, og Kjærligheten ER Gud. Der mildhet, tålmodighet, godhet, nåde og tilgivelse møter meg. Jeg lærer å elske av å være sammen med Mesteren.
Når man ser litt av Guds Kjærlighet, så ser man også seg selv. Man er selv bare et menneske, og gjør menneskelig feil, feil som kalles synd. Men i Guds Nåde, i Hans fullkomne Kjærlighet så kan han forvandle vårt hjerte. For Lyset overvinner Mørket, og når vi er badet i det himmelske Lys, så kan vi bli renset av Han, som ER Kjærlighet.
Det er Loven min. Det første bud og det andre bud, som Jesus ga oss.
For de to bud handler om så mye mer enn bare de ti bud. Det handler om å bli lik Jesus og forvandles av Han. Det er bare Han som kan gjøre det. Jeg klarer ikke å gjøre det selv. Prøver jeg å følge bud så vil jeg enten bli selvgod fordi jeg klarte det, eller komme i fordømmelse fordi jeg ikke klarte det.
Men heldigvis har jeg funnet en annen vei, enn den loviske veien. Jeg har funnet en tro på Jesus og at Han fikser alt. Og det eneste jeg trenger å gjøre er å elske Han og lære Hans vesen å kjenne. La mitt liv som kan være mørkt, komme i Hans Hellige Lys. Og Han vil rense meg.
Min tro er enkel. Men jeg har funnet det fullkomne Livet og Nåden hos Gud. Å bli ren vil være en reise med Gud. Der bare Gud kan forvandle mitt hjerte til å likne mer og mer Hans Hellige hjerte.

Ingen kommentarer: