onsdag 13. mars 2013

Jeg vil gå dypere inn i mystiken


Jeg har tenkt litt og meditert og kontemplert over hvorfor så mange som hevder å høre i fra Gud har så mange ulike teorier om Gud. Det fins alle religionene, og enda mere alle sektene, og til slutt men ikke minst alle enkeltmennesker. Noen føler de får sannheten gjennom at Gud viser dem den gjennom bibelen. Og de får sin tolkning av skriftene. Noen får åpenbart det gjennom syner, eller profetier. Og noen bare snakker med Gud. Det fins også flere fra de alternative som snakker med Gud og Jesus. Men Jesus har ikke tatt deres synder, mennesker får som fortjent i neste liv. Noen mener Gud snakker til om at de skal følge loven, spesielt sabbaten. Den er for noen et merke på om man er kristen. Og så fins det slike som Muhammed som hørte så mye i fra Gud at det ble til en bok. Og han mener det står mye feil i bibelen. Ja, jeg har bare tatt med noen få eksempler.

Jeg var sammen med Gud og lurte på mye av det, hvordan kan jeg vite at det er Gud som taler til meg?
Jeg har av Guds Nåde fått kjenne Jesu hjerte inntil mitt hjerte. Om jeg er åpen i tanke og sinn, så vil jeg kjenne Jesus sitt hjerte inntil mitt. Det har vært en dyrebar skatt for meg helt fra jeg var rundt 20 år. Jesus har aldri forlatt meg. Han er der når jeg svikter han svikter aldri meg.

Det jeg fikk visdom fra idag var at om jeg var i den kjærlighetskraften og forble der, så er jeg i Gud, fordi Gud er Kjærlighet, og det er bare kjærlighet som formidles, fra Guds hjerte til mitt hjerte, og fra mitt hjerte til Guds hjerte, og fra Guds hjerte til mitt og til alle mennesker, og fra mitt hjerte til Guds hjerte, med kjærlighet til alle mennesker. Det kan ikke gå galt! Det er de to bud Jesus ga som blir oppfyllelsen. Ved å være nære Jesu hjerte så elsker jeg Gud av hele mitt hjerte av all min kraft og av all min forstand, og jeg elsker min neste som meg selv. Alt skal gå ut derfra, jeg trenger ikke noe mere.

Jeg skal bruke den nåde jeg har fått av Gud og være i Hans Kjærlighet, ta imot Hans Kjærlighet fra Hans rene hjerte, ta imot den fred som går over all forstand. Jeg så Guds engler ovenfra som priste og lovte Gud, det var så vakkert. Og jeg kjente bølger av kjærlighet som strømmet gjennom kroppen min, Kjærligheten som gjør kroppen min lett. Nå har jeg funnet min kallelse, jeg skal være der jeg kjenner Jesus Kjærlighet mest, ifra Jesu hjerte.

Jeg tror nok også at jeg vil bli katolikk. For jeg vil holde min kallelse i en mystik forening mellom Jesus og meg, jeg vil holde meg til det, og finne ut av hvilket mysterier Gud vil gi meg. Det teologiske vil jeg gi fra meg, ja bortsett fra at den kjærligheten Gud er inni meg, den tilhører alle mennesker. Gud kommer til å møte alle mennesker med den overstrømmende Kjærlighet til alle mennesker. Fordi Jesus vår Gud, betalte med sitt dyrebare blod straffen fra dom, dommen kom på Gud av Gud, og døden kunne ikke sluke Gud. For lyset er sterkere enn mørket.

Jeg elsker DKK, som ikke er fullkommen, men allikevel elsket av Gud. Slik Peter var. Jeg får la teologer være teologer og  prester være prester. Jeg har funnet den kirken som samsvarer med min tro på Jesus, der jeg føler at jeg kan ha min tro i fred.  Jeg vil bli katolikk, for jeg stoler ikke på at jeg kan finne Sannheten i bare meg selv. Jeg vil leve i mystikken, være i kjærligheten, Gud ER Kjærlighet, og la Kjærligheten bli en bønn til alle mennesker at de vil finne veien til Han, her på jord. De to bud Jesus ga om å elske Gud, og sin neste som seg selv, er en oppfyllelse av hele loven. Jeg vil ikke bli lovisk, Gud bevar meg fra det. Nei, la alt bli Kjærlighet, av kjærlighet, der jeg elsker, fordi Gud elsket meg først.

Ingen kommentarer: