lørdag 12. august 2017

Å bære god frukt.Det daglige bibelordet i dag fikk jeg lyst til å memorere på, fordi det er så sterkt. Det lyder så:

14 Vi formaner dere, brødre: Vis til rette dem som lever et uordentlig liv, sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle. 15 La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle.
   
16 Vær alltid glade, 17 be stadig, 18 takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
   
19 Slokk ikke Ånden, 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode, 22 og hold dere borte fra ondskap av alle slag.
   
23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.
   

Les 1 Tess 5,14-24 i nettbibelen.

Ved å leve nære Jesus så vil vi kunne leve slik Jesus vil, og vi vil bære gode frukter.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse.

Vi kan se på hva slags frukt vi bærer om vi lever rett med Jesus.

Ingen kommentarer: