onsdag 14. september 2016


Jesu-hjerte-fromheten hadde også en plass hos mystikeren Ruusbroec (1293-1381) og hans skole. Han la vekt på at Jesu hjertes hemmeligheter formidles i nattverden. Nåden fra Jesu hjerte løser sjelen fra tilknytningen til det skapte slik at den kan forenes med Gud:
"Kristus er vår bror, og han åpner armene sine vidt. Inn dit må dere flykte, så vil han beskytte dere fra alle fiender. I såret i hans side, hvor alle nådestrømmer går ut, skal dere dvele. Dere skal leve i hans kjærlige hjerte, for der er fylden av Den Hellige Ånd og av evig kjærlighet.»

Ingen kommentarer: