søndag 23. februar 2020

Lystunnelen Guds rennsende ild

   
Jeg spurte  Gud  om helvete om det fantes og hvordan det er. For jeg vet at Gud bare er god og jeg har ikke hatt noe tro på at Gud er ond selv mot de onde.

En gang så sa Gud til meg at jeg skulle se på Åndenes makt på TV.  Jeg bruker ikke å se på det programmet, men jeg gjorde selvsagt det fordi Gud sa det til meg. Da jeg så på det så så jeg inn i åndeverdenen. Jeg så en tunnel med et sterkt lys, og utenfor så så jeg en åndeverden her på jorden på den andre siden der gjenferd er. Jesus sa at den åndeverdenen hvor man havner når man dør her på jorden var dødsriket, og at før Jesus døde på korset så kunne ingen gå igjennom lystunnelen fram til Gud. Fordi man kan ikke ha synd og leve nære Gud i himmelen. Men Gud elsket menneskene og har gjort det mulig for menneskene å komme til Gud allikevel. Han måtte bare ta på seg slle menneskers synd istdet. Så så jeg Jesus gå opp lystunnelen med store skuldre. Han hadde all verdens synd på sine skuldre. Jeg lurte på hvordan han klarte å gå  opp til Gud med all verdens synd,  så fikk jeg se at Jesus var full av kjærlighet til Gud og til menneskene g den sterke kjærligheten dekket for synden. Jesus hadde fullkommen kjærlighet inni seg og frimodighet for Gud.

Den ortodokse kirke tror at himmel og helvete er samme sted bare at det vil oppleves forskjellig for onde og gode mennesker å være i Guds nærvær. Det tror jeg også. Mennesker som hater Guds kjærlighet og lyset som viser sannheten vil være et helvete å være i om man hater det.

Så tror jeg at i samme lys så fins skjærsilden som katolikker tror på. Om man angrer sine synder så vil Gud være der og lede deg til omvendelse. Et eksempel:  Ei jente stjeler en sjokolade til 40 kroner i butikken. Hun spiser den opp, men moren oppdager sjokoladepapiret. Hun spør datteren om dette. Datteren får dårlig samvittighet og forteller alt. Moren sier at de må gå til butikken og at datteren der må be om unnskyldning. Det er ikke morsomt, men datteren går sammen med moren og gjør det. De syns det er bra, men datteren må betale for sjokoladen. Moren sier at hun kan betale sjokoladen  for datteren sin. Og det er det Jesus gjør. Han betaler synden for menneskene. Men de må angre og be om unnskyldning for det gale de gjør når de er i skjærsilden.
Men si at datteren ikke vil be om unnskyldning og kanskje heller ikke innrømme at hun har stjelt sjokoladen selv om moren vet at hun har gjort det. Datteren blir sendt opp på rommet sitt og bedt om å bli der til hun har bedt om unnskyldning. Hun har det ikke godt med seg selv på rommet sitt.
Slik er det med de som havner i helvete. De kommer ikke derfra før de har bedt om unnskyldning. Det føles som om de er i en ildsjø inni seg, fordi de ikke har fred med Gud.

Helvete er egentlig ikke et ord Jesus brukte. Jesus sammenlignet stedet de som var ulydige og ikke ville be om tilgivelse for Gehenna, en søppelplass som brant hele tiden.

Det som er viktig er at vi er ydmyke når vi kommer til Gud. Den første Jesus sendte til Paradis var en røver som sikkert hadde gjort mye ondt. Om man er stolt så kan det hende at man ikke tåler Guds lys på seg og nekter det å slippe til i lystunnelen. Da er man i helvete og ekstrem ufred rammer en.

Men det fins alltid en vei til fred og tilgivelse, for Jesus har betalt all synd. Og Jesus står ved døren og banker på. Ilden er der alltid, for ilden er Gud og Gud er en fortærende ild. Men ilden kan bli god for en, og kjennes som kjærlighet, glede og fred. Om man åpner opp for Gud vil man komme til skjærsilden der man blir renset og får tilgivelse. Og Jesus tar straffen, slik moren gjorde med jenta.

For de som har blitt helgen kan slippe skjærsilden, fordi  de har allerede blitt helliggjorte. Det kan man bli allerede her på jorden. Men man bør ikke frykte skjærsilden, for den er mer god enn ond, fordi det er så godt å bli ren.
For at himmelen skal være en god plass er det viktig at vi er rene,  ellers ville det finnes synd i himmelen. Men synd og Gud går ikke sammen, for han godtar bare kjærlighet, fordi  han er kjærlighet.

Men  hva med de som ikke tror på Jesus? Jeg tror at Jesus vil forkynne også i dødsriket, slik at alle kan få hjelp av han.

1. Peter 3: 18 For Kristus selv led for synder,
          én gang for alle,
          den rettferdige for urettferdige,
          for å føre dere fram til Gud.
          Med kroppen døde han,
          men ved Ånden ble han gjort levende,
          
   
19 og slik gikk han bort og forkynte
          for åndene som var i fangenskap.
20 De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann.

Joh. Åpenbaring 1:     «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.
Noen tror Jesus bare forkynte for i fra Noahs tid i dødsriket. Men Gud er rettferdig. Han vil at alle skal bli frelst, så jeg tror det er like sannsynlig at Jesus fortalte evangeliet for alle i dødsriket. Det blir som om noen er i en dyrepark og tar et bilde av en elefant og sender bildet til en venn. Tror vennen da at han som er i dyreparken bare så på elefanten når han var der? Peter fikk et syn antagelig om at Jesus forkynte for de som var ulydige i Noahs dager, og så at Jesus forkynte for dem. Men Jesus viste bare et bilde at han forkynte evangeliet for de i fangenskap.  Bildet Peter så var av De i fra Noahs tid, men like sansynlig som at for de som er i en dyrepark ser på alle dyrene så forkynte jesus for alle mennesker i som er i fangenskap på den andre siden.

Kan alle mennesker bli frelst? Ja, det tror jeg. Fordi Jesus har gjort det mulig. All ære til Jesus.
Ingen kommentarer: