onsdag 13. januar 2021

Takk for korset

 


Takk Jesus for at jeg får kjenne deg og komme nærmere deg. Du elsker alle mennesker. Når du døde på korset så var du i hvert menneske fordi du er allestedsnærværende og du er også nærværende nå i dag så alle som søker deg kan få være i din nærhet. Takk Jesus for st du ble sonofferlammet. For du elsker hvert ett menneske, og ingen mennesker er umulig for deg å forvandle om de tar imot deg. Mange mennesker har blitt forvandlet i ditt nærvær. For du sier at de som er i deg vil bære god frukt. 

Takk for at jeg får kjenne deg. Gi meg visdom og kraft. Din kraft og din visdom. Kom nærmere meg Jesus for jeg vil ha mer av deg. Også din nød for alle mennesker. Vi er syndere alle sammen, men du elsker oss allikevel, så høyt at du tok straffen vår, for syndens lønn er døden. Døden er fravær fra Gud. Men da du døde og kom til dødsriket forkynte du for de som var i dødsriket og fikk nøklene til dødsriket slik at du kunne låse opp for de som var derog sende de til lyset som er Gud. Og mennesker kunne komme til lyset fordi synden de har gjort har du tatt på deg så hver gang samvittigheten plages av lyset så er du i lyset og minner dem om at du har tatt deres straff. Det er samvittigheten som bestemmer om vi er i himmelen eller helvete i lyset, eller om vi er i skjærsilden. Samvittigheten vil se hvem vi er i lyset og plage oss om vi har synd. 

Takk Jesus for at du betalte så dyr pris og døde for vår skyld. Jesus la meg forstå enda mer hva du gikk igjennom og få bli kjent med din nød og kjærlighet til menneskene. Du er kjærlighet. La verden bli kjent med deg. Kom Herre Jesus Maranatha.

Ingen kommentarer: