søndag 4. april 2021

Halleluja

 Å store Gud. I dag viste du din makt da du stod opp fra de døde. Ære være deg Jesus. All synd i verden bar du, allikevel var du større. Døden kunne ikke ta deg. Ditt rene blod renser oss fra all synd. Å store Gud. Du som vil bo i hjertene på menneskebarna. Kom med din Ånd til jorda. Fyll hele jorden med din herlighet. Takk Jesus for din storhet og selv om jorden ser mørk ut er du et håp og et lys i mørket. 

Jesus du er sannelig oppstanden. 

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.»

‭‭Efeserne‬ ‭1:17-23‬ ‭NB‬‬

https://www.bible.com/102/eph.1.17-23.nb

Ingen kommentarer: