lørdag 15. september 2007


Troen på Jesus forener oss.


Jeg tror det er mange kristne som har mange religiøse tanker, og bruker en masse tid på dem, mens de ikke har tid og konsentrasjon til å omgås med Jesus. Det lager splittring.


Men når vi omgås med Jesus, og lar Han pregle oss, da blir ikke våre religiøse funderinger drivkraften. Om Jesus er drivkraften så vil vi søke enhet. Jesus sier i sitt ord at Han ønsker enhet, og når Ordet og ordet i bibelen samstemmer vitner disse om hverandre.


Det er Jesus som er fjellet vårt vi må bygge vårt hus på. Når prøvningene vil komme, så vil huset stå stødig når det stormer. Sanden er våre religiøse funderinger. De vil ikke klare av stormen, men kastes på havet. Slik som de greinene som ikke bærer frukt fordi de ikke får næring fra roten i treet. Treet er Peter, klippen. Som Jesus profeterte at Han ville bygge sin menighet på. Jesus er roten vi får kraften ifra.


Når vi søker Gud, så vil vårt hjerte lovprise Gud. Vi vil ære Gud med vårt liv. Gud blir kun æret når vi står sammen i enhet. En splittred kirke skaper uro, og viser ikke veien til Jesus, men en hel haug veier til selvhevdelse fra kristne som tror seg å ha sannheten.


Bare Jesus er sannheten. Et menneske som er imot enhet er det fordi den mener seg å ha sannheten. Det er Jesus som har sannheten, og sannheten finner vi om vi lever nære Jesus. Og når vi lever nære Jesus vil vi også finne ut at sannheten er mye større enn vi kunne ane.

Jesus alene er sannheten, derfor burde vi som trodde på Han slutte oss til Han som er sannhet, istedet for å prøve å overbevise hverandre om våre egne sannheter.

" Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,

jeg i dem og du i meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i deg og du i meg, for at de skal være fullkommen til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.

Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt." Joh. 17:22-24

Ingen kommentarer: