lørdag 1. september 2007
Å høre fra Gud
Det må være tøft å høre fra Jesus, når ingen andre gjør det. Jeg husker første gangen jeg hørte fra Jesus hvor spesielt jeg syns det var. Det gjorde meg godt, men samtidig så kom spørsmålet om jeg var blitt gal. Men så var jeg så heldig å fikk høre om Linda Bergling fra Arken i Sverige, fortalte at hun hørte fra Jesus. Da ble jeg så glad, for da var vi jo to!
Senere så fikk jeg det med meg at det var mange som kunne høre fra Jesus. Det er noe godt over det å ikke være alene, fordi da føler man seg ikke så spesiell.
Jeg tror at Jesus ønsker å lede hver enkelt. Man trenger ikke å høre Guds røst for å bli ledet. Men hører man i fra Jesus, så står det om det i bibelen.

Jesus sa i Joh. 14:18
Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.
Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.
På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.
Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.
Dette gjelder alle som tror på Jesus. Vi må hver enkelt søke Gud, og følge Han den veien han vil at vi skal gå.
Jesus er der vi er. Han ser våre tanker, og forstår våre lengsler. Gud er Gud. Vi kan aldri ta Guds plass. Vi har for små hjerter til det. Gud ser om vi søker han. Det er gjennom troen vi møter Gud. Det er lov å spøre Gud om sin tvil. Om Gud finns, så er han der. Hans øyne ser oss. Og da er lov å spøre Gud om hvor Gud er. Spøre Gud om hvem han er. Gud er jo der.
Det er godt å kjenne Jesus.
Mitt ønske er at kristne skal få en lengsel etter mer fra Jesus. Men vi skal ikke ha kontakt med Jesus gjennom noen andre. For kontakt med Jesus får man gjennom å ta kontakt selv.
" Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham." Joh. 14:23

" Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. men nå er mitt rike ikke av denne verden.
Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst." Joh. 18:36-37

Ingen kommentarer: