søndag 30. september 2007

Hvordan få brikkene på plass!


Hva vil det si å bli ekumenisk?


For at det i det hele tatt skal ha en sjanse, så er det Jesus som må være vårt knytningspunkt. Jesus må være hodet til alle sammen. Vi må også kunne skille på hva som er våre egne tanker og hva som er Gud. Gjøre en opprensning i oss selv, og finne ut hva som er tradisjon, frykt, vårt eget tankegods, og hva som virkelig kommer i fra Gud.


Og så handler det om å la Jesus vinne skikkelse i oss, og da vil kjærligheten og all god frukt komme vår neste til gode.


Det virker som Svenskene har kommet mye lengre enn oss i lengselen til enhet. Her har jeg tatt ett sitat fra Dagen i Sverige hvor Elisabeth Sandlund har gjort seg noen tanker. Har det noe for seg?

"Vad kännetecknar den nya ekumeniken? Här är mitt förslag till sju grundbultar. Listan kan göras längre och annorlunda. Och det får gärna ske på debattplats i Dagen!


1) Den nya ekumeniken står på Bibelns grund. Det är inte så att nyanser i bibelsynen är otänkbara men gemensamt är att Bibeln uppfattas som Guds ord även till oss moderna människor. Den måste förklaras så att den blir begriplig i vår tid men den ska inte och kan inte bortförklaras.


2) Den nya ekumeniken har Jesus Kristus i centrum, inte bara Jesus, vishetsläraren och det etiska föredömet, utan Kristus, Frälsaren och Herren. Bara när Jesus ständigt får vara i fokus kan kristna från till det yttre vitt skilda sammanhang förenas som syskon i tron.


3) Den nya ekumeniken inser behovet av kraft och vägledning från den helige Ande och räds inte att ta emot och bruka Andens gåvor.


4) Den nya ekumeniken är inte rädd för meningsskiljaktigheter. Den inriktar sig på att skilja stort från smått. Den förmår tolerera och till och med glädja sig åt olikheter i traditioner och synsätt och den duckar inte för en fri och öppen debatt.


5) Den nya ekumeniken bejakar en förlåtande livsstil, både för individer och för församlingar. Oförrätter i det förgångna eller felsteg i nuet reds ut och läggs åt sidan för att det ska vara möjligt att gå vidare. Jesus kräver varken mer eller mindre av oss än att vi ska förlåta varandra för att kunna få Guds förlåtelse. Det gäller inte minst relationer mellan kristna.


6) Den nya ekumeniken är en handlingens ekumenik mer än en sammanträdesbordens. Kristna från olika sammanhang firar gudstjänst tillsammans, ber tillsammans och arbetar tillsammans i diakonala projekt, i ungdomsverksamhet och i evangelisation.


7) Den nya ekumeniken riktar sig mer utåt än inåt. Dess syfte är inte att kristna ska ha det trevligt tillsammans. Det får bli en behaglig bieffekt. Nej, målet för enigheten är att göra den kristna tron attraktiv och trovärdig för alla dem som står utanför kyrkorna. Jesus uppmanar oss att vara ett, inte för vår egen skull, utan för att världen ska kunna tro. Och världen vill tro - om vi bara ger den en chans.
Elisabeth Sandlund "
Les mer:

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Rudie.
Jeg kommer innom av og til for å lese det du skriver - synes det er mye bra. Det oppleves nesten som et fristed man kan komme til innimellom slagene i den protestantiske borgerkrigen (he-he).

Har akkurat kranglet med noen ultra-fundamentale sola-fidalister på apologetisk forum. Det kan virke som disse tror de mister sin frelse dersom de ikke klarer å bevise at Bibelen er inspirert og bevart ned til minste tøddel.
Slitsomt.

I den andre enden har jeg en evigvarende debatt på gang med noen venner (ingen ringere enn min egen pastor) som vil flytte evangelietekstene over til GT.
Patetisk.

Men av å lese det du skriver, så blir man jo motivert til å leve i fred med så mange som mulig, og bevare sitt hjerte - det tror jeg er viktig.

Så, vi får trøste oss med at vi eies av Jesus, og at Han gav seg selv for oss.

Skal bruke resten av kvelden med å tenke på dette ... da kan jeg vel begynne å smuglese litt i Matteus 5, tenker jeg, for nå er det ingen som ser meg (he-he)...


shalom
slappfisk

RUDIE sa...

Hei slappfisk!
Jeg må le av det du skriver, for du skriver det litt humoristisk, men jeg får med meg alvoret mellom linjene også.
Kjenner du at du trenger mer ro enn du får her, etter en strid på apologetisk forum, vil jeg anbefale de blogger jeg har satt opp på siden min. Der går jeg får å få roen. :~)

Når du nevner bibelen, så leste jeg noe inne på DKK sider for litt siden. Jeg kjenner for tiden at jeg får veldig mye ny lærdom fra det holdet akkurat nå. Det kan hende det faller i smak for deg også! http://www.katolsk.no/artikler/guds_ord.htm
Jeg syns mange evangeliske kristne gjør bibelen til noe "magisk". Mens jeg tror katolikker og sikkert også ortodokse ser litt på historien, og også er mer åpne for de skriftene som ikke ble tatt med.

Men hva mener du med at pastoren vil flytte evangietekstene til GT?
Fordi han mener at det Jesus sa ikke gjelder kristne, men jøder?
Det er det mest tragiske jeg hører. Det er Jesus som er den eneste veien til Gud, og Han er Ordet! Men de liker kansje ikke det Han sa? (Nå vet jeg jo ikke om det gjelder din pastor)

Du får lage deg en blogg du også!
Jeg trives bedre med det enn diskusjonsforumene. Fordi da får man skrevet bedre ned det man mener. Det hadde vært gøy å lese bloggen din, om du hadde en! :)

Anonym sa...

Jeg har ikke blogg, og tror nok heller ikke jeg får det med det første - kanskje etterhvert.

Angående dette med å flytte evangeliene, så er det en trend at man sier at Jesu liv og lære foregikk før korset, og at man av denne grunn må ta dette i betraktning når man tolker. På dette grunnlaget kan man da hevde at Jesu undervisning faktisk var rettet mot Jøder som fortsatt levde under loven, og at noe av det Jesus sa var med dette som grunnlag, altså at Han talte til dem på dere egne premisser (som jo var loven). Mens på korset sa Jesus at "det er fullendt", og først DA trådte den nye pakt i kraft. Det er delte meninger, så noen mener også at den trådte i kraft på pinsedag, og noen mener at den trådte i kraft ved Paulus (for oss hedninger).

Et av problemene med dette mener jeg er at det ville være merkelig om Jesus kom i tjeneste for å forklare hvordan den gamle pakt burde fungert.

Videre har man overhodet ingen historisk dekning for å flytte noe som helst av Jesu undervisning til den gamle pakt.

Dette blir så innfløkt etterhvert at Jesu autoritet i praksis avtar.

Det er flere som forfekter slike ting - dersom du er interessert i mer tror jeg du kan finne mer på OKS sine sider - de er toneangivende for dette.

Aporopos blogg, jeg tenkte å tipse deg om http://www.internetmonk.com/
Der finner man også mye bra.

RUDIE sa...

Det virket være en interesant blogg! Takk for tipset!

Jeg mener at alt det Jesus sa, gjelder også idag. Men man kan ikke ta alt bokstavelig, som jeg har på følelsen at noen tror de må gjøre. Alt er ikke Guds Ord til oss, uansett hvor man leser i bibelen. Og jeg har en oppfatning at enkelte tror det. Da engelen sa til Maria at hun skulle føde en sønn, så var det budskapet til maria f.eks. Det er jo prinsippene bak det Jesus sier som er interesant. Jesus er jo Gud, og Han var også ett sannt menneske. Det å tro på Jesus betyr at man tror på det Han lærte i evangeliene. Tror man ikke lenger at Jesu ord gjelder kristne, da mener jeg det er så alvorlig at det også kan gå utover frelsen i Gud. Og når jeg mener det er så alvorlig, så forstår du sikkert at jeg også reagerer veldig sterkt på et slikt syn.
I førsten etter at jeg hadde begynt å høre Jesus snakke til meg, og jeg leste i evangeliene, så husker jeg at jeg reagerte med at," ÅJ, de skriver om deg jo Jesus!" " Er du ikke stolt, Jesus" spurte jeg. Jeg syns det var stort at jeg ihvertfall kjente en så kjent person! :) Og da ble Jesus mye mer levende i evangeliet. Og for meg er Jesus helt identisk med Jesus i evangeliet. Men for de som mener Jesus fikk en personlighetsforendring da Han døde. "Han ble snill! " Har jeg fått med meg. De kan jo lage sin egen fantasiJesus.

Det er absurd, og total vranglære, spør du meg!

Christianculture sa...

En side til som jeg vil legge til i den nye ekumenikk er en ny interesse for kirkefedrene og hvordan Bibelen har blitt forstått gjennom kirkens historie. Her vil vi finne at det ofte er mer som forener en som skiller. Oldkirken og dens skrifter er ekumeniske i den forstand at ingen spesiell kristen tradisjon har noe mer hevd på dem enn andre, de tilhører oss alle.
Vincent av Lerins(450 e.Kr.) sa at vi skulle i størst mulig grad holde fast ved den tro som har blitt trodd ”overalt, alltid og av alle", og det er en forøvrig en god regel å prøve diverse nymotens teologiske krumspring på. Hvis det som forkynnes ikke har noen forankring i kirkens historie er det all grunn til å være skeptisk.

Rudie sa...

christianculture
Det er interessant det du tar opp.
Det er ikke så lenge siden jeg fant ut at jeg har mistet en masse, fordi kirkehistorien har blitt holdt skjult hos oss protestanter. Vi har bare fått høre meninger om kirkehistorien som heller ikke trengte å være riktige. Det er en grunn til at jeg er spesielt interesert i katolisismen nå, fordi det er der jeg kjenner jeg har mistet mest.

Kansje fordi mange protestanter tror den rette kristendommen sluttet etter Paulus, så klarer man ikke å ta noen lærdom fra oldkirkens kristne mennesker med den Hellige Ånd boende inni seg, etter urkirkens tid. Bibelen har blitt ett skille hvor de tror den kristne tradisjonen hadde lov til å utvikle seg så lenge den står i den Hellige bibeln, men når kristendommen utvikler seg etter Paulus sin tid, så blir det tolket som noe som skjer utenfor bibelen, og da mener de det ikke er bibelsk, dvs. riktig kristendom.

Men når vi går med Gud så utvikles vi like mye som det de gjorde i urkirken. Og den kristne tradisjon utvikles også. Men det er forskjell på å utvikles å det å ikke overensstemme med det som står i bibelen. Det å ikke tro på Jesus er vranglære dvs. det Jesus sa, og følge det. Det går imot bibelens budskap og også tradisjonen. At syke mennesker blir pleiet i kloster er en utvikling, men det går ikke imot bibelens budskap f.eks.

Så jeg er enig med deg i at vi bør ta lærdom fra hele kirkehistorien, av det som er fra Gud. Akkurat slik som i urkirken. Det var jo også ting som ikke var fra Gud i urkirkens tid, men det ble ikke tatt med i NT.

Når det gjelder de deuterokanoniske bøker så tilhørte de GT i urkirkens tid, og ble fjernet av jødene fra skriftene etter urkirkens tid, bortsett fra de Etiopiske jødene som fortsatt har de deuterokanoniske bøker med.
Så grunnen til at katolikker har deuterokanoniske bøker er fordi de har tatt vare på tradisjonen til de første kristne. Ett tankekors for de kristne som vil leve som de i urkirkens tid. De hadde også de deuterokanoniske bøker, og de deuterokanoniske bøker blir også referert til av både apostlene og også av Jesus selv.
Interesant mener jeg!