mandag 1. oktober 2007

Et budskap fra Maria som Vasulla Ryden fikk i 1993ATT ÄLSKA ÄR ATT GÖRA GUDS VILJA
Jag, ‘i Panayia’, är med dig. Min dotter, låt Jesus forma dig till den avbild han önskar du skall likna, så överlämna din vilja till honom, min Son Jesus Kristus.
Om du överlåter dig utan förbehåll till honom behagar du honom och din vilja kommer att vara ett med hans vilja. Var inte rädd, arbeta med lust för att bygga upp hans kyrka på nytt - säg hans skapelse att hans Ord är levande och ständigt verksamt. Jag skall, som din moder, alltid uppmuntra dig att bära det kors Jesus har lagt på dig. Skriv nu, min dotter:
I dessa dagar förser jag er med budskap som aldrig förr, emedan Jag vill förnya er tro och påminna er om himmelska ting. Jag har alltid ropat efter frid och spridit budskap om enhet och försoning ibland er.
Jag kom från himlen, bedrövad och med tårfyllda ögon, för att varna er för hur långt borta ni var från Gud. Jag kom till er alla och utbad mig om försoning med varandra och med Gud, ”...ty den som åkallar Herrens Namn skall bli räddad.”
Jag har aldrig övergivit någon, jag kom för att erbjuda er fred, också till de allra sämsta av er och jag förkunnade Guds frid och bad detta släkte att lyfta sina ögon och söka Gud, jag bad dem att bära fram offergåvor till Gud.
Jag kom då de flesta av er var långt ifrån Gud, jag kom för att påminna er att en sann Guds apostel är den som gör Guds vilja.
Att älska är att göra Guds vilja!
Vassula, jag har sänts av Gud för att hela många av er men mina kallelser varken vördas eller erkänds. Jag sändes av den Allrahögste för att i stora församlingar undervisa er om kärlekens lag.
Min dotter, min själ sörjer över att se himmelens välsignelser ratas, hur människor inte kan se att budskapen sannerligen kommer från Gud. Idag försöker människor hellre främja sina egna idéer än Guds, således blir Ordet skickligt undanskaffat och mina fotspår skyls över av människohänder, i fruktan för världens vassa tunga.
Om de bara hade satt sitt hopp till mig och litat på mig... hur mycket mer skulle de inte vinna på de omvändelser de förkastar!
...min vän, fortsätt att arbeta för Herren, och låt honom inprägla hela sin plan på dig. Dagen närmar sig då Herren kommer att fråga var och en av er: ”Har du älskat din nästa som dig själv? Är det möjligt att du ännu inte förstått Guds vilja? Har du gjort allt i din makt för att stifta frid? När din fiende var hungrig, gav du honom något att äta? När han var törstig, fick han då något att dricka? Hur kommer det sig att det du ger, ger du utan kärlek?”
Jag har utbett mig om böner, och många ber, men inte alla utav kärlek. Ni fastar, men utan kärlek. Många talar om mina budskap, men mycket få följer dem eftersom kärlek saknas i era hjärtan - ni böjer er djupt och följer lagens varje bokstav, men kan inte förstå lagens innersta.
Många av er talar om enhet, men är de första att döma er nästa. Om ni gör allt som jag har bett er om, men utan kärlek, lever ni fortfarande i mörkret. Ni är fortfarande i krig och värnar inte om freden, ni tror ni vet allting, men i själva verket är ni utan kunskap. Trots att jag bönfallit er om att försonas, eftersom ni alla är lemmar i en och samma kropp, har ni inte lyssnat på mig. Fram till denna dag ropar jag:
Lev mina budskap!
Förnya er i Gud, i hans kärlek och lär er att älska varandra - var goda och heliga! Bedra inte er själva, mina små, genom att följa olika tomma begär. Om ni älskade varandra skulle ni leva i sanningen - har ni inte läst: ”...Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.”
Förstår ni inte att om en enda av er är sårad är alla de andra delarna i Kristi kropp sårade och lider med den? Om ni skadar er nästa så skadar ni Kristi kropp.” Kan ni av hjärtat säga: ”Jag kom till Gud med vördnad, uppriktighet och kärlek”?
”När kom du så?” kommer han att fråga dig, ”...min kropp har ni stympat - Jag har blivit förrådd, förtalad och dömd. Jag var förkastad, av era läppar vanhedrad, så säg mig, när kom du till mig med vördnad, uppriktighet och kärlek?
Jag ber er att bevisa er kärlek för mig.” Mina barn, inse att Satan utnyttjade er svaghet till att fresta er och föra krig mot er nästa. Kristus kom till er hungrig men ni gav honom ingenting att äta, han var törstig men fick ingenting att dricka; han kom till er som en främling men ni välkomnade honom inte utan behandlade honom som det behagade er.
Mina barn, er kärlek skall inte vara ord på era läppar utan något som kommer från hjärtat; er kärlek borde vara levande och verksam - jag är med er för att hjälpa er. Jag välsignar er alla med orden: Låt alla gärningar, vara hjärtats gärningar, kärlekens gärningar.

2 kommentarer:

Tuve sa...

Det är verkligen tänkvärda ord, särskilt för oss som vill eller anser oss arbeta för ekumenik!

RUDIE sa...

Hei Tuve!
Ja, det är ett veldigt sterkt budskap. Men det at det kommer i fra Maria gjør at man må jobbe litt med seg selv og fruktan. Fordi man er oppvuxen protestant. Men jeg jobber med saken. Og det å oppdage alt dette, har gjort kristenlivet sterkere. Fordi man prøver alt om det er ekte ved å kjenne efter om man kommer nærmere Jesus eller lengre vekk fra Jesus. Og når jeg har klart å kjempe imot frykten, så har jeg fått oppleve at himmelen har blivit mer virkelig, og mer sammensatt. Og Jesus blir større, fordi man ser hele himmelen ærer honnom.
Jeg syns det er spennende, og flere ganger jeg leser budskapet i fra Maria, sterkere blir det!
Guds Fred!