tirsdag 2. oktober 2007

Brudekjærlighet til Jesus - hvem kan finne den?


Jeg tror at når vi lar Jesus komme først i våre liv, og Han får den plassen Han krever, da vil kjærligheten mellom oss og Han få en klar linje. Vi blir i Gud og Gud blir i oss.

Å elske Gud er å gjøre Guds vilje.
Hvor mye søker vi Guds vilje? Hvor mye lar vi Gud forme oss? Hvem styrer ditt liv. Er det du eller er det Gud?

Å være en kristen betyr at man har gitt livet sitt til Gud, og at det er Han som er Herre, og vi selv som er tjener for Gud.

" Dere menn! Elsk deres hustruer likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." Ef. 5:25-27
Ved at vi blir renset og ett med Guds Ord, både gjennom skriften og ved Den Hellige Ånd, blir vi helliget, vi blir formet slik at vi kan står framfor Gud uten flekk og rynke.

Hva gjør Jesus glad, og hva gjør Jesus lei seg. Vi bør bli så følsomme så vi kan se hva det er som behager Gud, likeledes hva som bedrøver Gud.
Når vi ikke har noe smuts på linja, så linja mellom oss og Gud er klar, vil også strømmer av kjærlighet strømme fritt. Da blir vi ett med Gud, og vi får del av Guds kjærlighet.
Om kjærligheten til Gud er borte, så begynn å let etter hva som har kommet inn på linja som gjør at kjærlighetsbåndet er brutt. Gud kaller det avguder, det som tar Hans plass. Det kan være kjærlighet til verden, pengekjærhet, ofte er det pastoren eller menigheten som har tatt plassen, så de har blitt mellomleddet til Gud. Men mellomledd på linja vil bare gjøre linja tett, så Guds kjærlighet ikke vil nå deg. Og vi elsker Gud, fordi Han elsket oss først.
Det finns ingenting som er bedre enn kjærligheten til Gud. Gud er så rik på kjærlighet, og Han vil gjøre oss rike i Han.
Jesus sa: "Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." Joh. 7:38
De som finner Guds kjærlighet vil gjøre alt for den. Den blir en skatt som man selger alt for å få tak i. Når vi finner kjærligheten i Gud, blir ikke det å gi sitt liv til Gud ett offer. Man får så mye mer igjen enn det man ga.
Jeg har fått to hefter av Bjørn O. Hansen av M. Basilea Schlink hvor hun skriver om Jesu Kristi brud i det ene. Gud velsigne han. Det var etter ett stykke han skrev: http://bjornolav.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Jeg mener det er så viktig i dag å ha en ren kjærlighetskanal til Gud. Gud renser sin brud, og det vil få konsekvenser for de som ikke vil gi slipp på sitt eget.
Her er noe av hva hun skriver:
" Brudekjærligheten til Jesus er en hemmelighet, på samme måte som en jordisk brud jo også bærer på en hemmelighet som gjør henne helt lykkelig: Hun har funnet en som ikke bare elsker henne, men som hun må elske igjen fordi hun har oppdaget at han er den som er mest verd å elske. Hjertet er helt fylt av ham. Hennes kjærlighet kretser om ham. Hun har bare ett ønske: ha del i det som rører seg i hans hjerte.
Selv når den jordiske brudekjærlighet er ekte, kan den likevel bare være svak, fattigslig avglans av den ene sanne brudekjærlighet mellom en mennskesjel og vår Herre Jesus Kristus. For dene kjærligheten er ubeskrivelig mye dypere og mer brennende. Den er virkelig "den verdifulle perle", "skatten i åkeren". Ingen pris er for høy for et slikt klenodium.

Den som lengter etter denne kjærlighet, vil erfare at Gud lar seg finne av enhver som av et helt hjerte søker Ham og dermed den første kjærlighet til Ham (Jer 29,13). Selv om Jesus sammen med sin Far styrer hele verden og bærer de mange milliarder mennesker i sitt hjerte, har Han likevel en særlig kjærlighet til sin brud, og han lengter etter kjærlighetens svar fra henne. Det har ingenting å gjøre med følelser som lett overdimensjoneres. Jesu kjærlighet er helt nøktern og reell og likevel usigelig varm, inderlig og sart. og slik er også den kjærlighet som Han vekker hos sin brud." Jesu Kristi brud
Jesu bønn:
" Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.
Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem." Joh. 17:24-26

Ingen kommentarer: