tirsdag 2. oktober 2007

Det ända som bär!(Lydia Lithell)


Det enda som bär, när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.
All jordisk berömmelse og glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå, det faller,
det varar blott en kort og flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen
det är en frälsad själ, Halleluja!
Och detta är nog, ty all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er godt vi har nåden, uten den hadde vi ikke hatt noe håp.