tirsdag 9. oktober 2007


JAG VILL FÖRENA ALLA MINA PRÄSTER...
4 april 1987
... Min kropp är utmattad och skadad; min kropp behöver vila och vård.
Syftar du på kyrkan, Herre?
Ja, min kropp är kyrkan. Vassula, Jag vill befästa min kyrka; Jag vill förena alla mina präster till en armé, en armé för frälsning. Mina får är skingrade, alla präster skall förenas.
Min Gud, personligen är jag döpt grekisk-ortodox. Vilka syftar du på, min Herre, på katoliker eller protestanter, eller sekter, eller andra religioner? Jag vågar fråga dig detta, för de existerar.
O, Vassula, Vassula, Jag är en! Jag, Gud är en; alla mina barn är skapade av min hand. Varför är alla mina barn skingrade? Jag längtar efter enhet, Jag vill att alla mina barn skall förenas. Jag är En Gud och de måste förstå att den Heliga Treenigheten är alla i En! Den helige Ande, den helige Fadern, och Sonen Jesus Kristus, alla tre är en.Vassula, håll fast vid mig; lär av mig.
Min Gud, och vad menas med ljuset?Jag är ljuset, Jag är en.

Ingen kommentarer: