søndag 16. desember 2007

GUD VILL ATT ALLA SKALL BLI FRÄLSTA

25 september 1990


Vår heliga Moders budskap till oss:

Frid vare med er, älskade barn. Låt mig påminna er om att Herren känner varje hjärta, Herren söker varje hjärta. Kom till honom med ett rent hjärta och han skall undervisa er, Herren skall trösta er själ. Han skall leda er på sin stig och i sanningen. Jag ber er, ni som fortfarande tvekar, tillslut inte era hjärtan med ert förnuft. Återvänd till Herren och han skall komma till er. Himmelsk glädje skall nu stiga ned till er, ett ljus skall lysa mitt ibland er. Bered er på att ta emot detta ljus, bered er på att möta Herren.

Vems händer är rena idag? Och vem kan uppriktigt säga att hans hjärta är rent? Vems själ är i fullkomlig samklang med Herren? Älskade! Mina egna! Mina barn, vägen till Herren går mitt ibland er, den finns i de levandes land. Sträck då ut era händer mot hans helgedom, och Herren skall sträcka ut sin hand från himlen och dra er till sig. Räck ut era händer mot honom, och han, full av medlidande, kommer att böja sig ner till er. Kom till Herren utan att dröja. Lyft er blick mot himlen och se inte på någon annan än honom, Herren, er Gud. Gläd er endast i honom, er Frälsare. Sök, men sök ingen annan utom Herren, er Förlossare. Sjung, sjung, men inte till någon annan än den Helige.

Behöver jag påminna er om att Herren är ömhet och medlidande, sen till vrede och rik på barmhärtighet? Jesus var stenen som ratades av byggningsmännen, men som blev till hörnstenen. Jag säger er sannerligen, att Guds rike är ibland er, och hans helige Andes av nåd sveper nu ljuvligt över era länder för att återuppliva er; så kom och se bröllopet där den helige Ande viger era länder till ett. Förkasta inte den helige Ande som så uppenbart utgjuts över er, var inte som ”byggningsmännen” som förkastade den sten som blev hörnstenen. Gud vill att alla skall bli frälsta. Och hör nu på min högtidliga varning till alla som hör profetiorna i denna bok: kväv inte Andenden Ande som nu blåser över er, nu mitt i ert avfall och när det är på sin höjdpunkt. Säg inte längre fram, på domens dag, ”Jag fick aldrig höra det, jag kände inte till det ”. Jesus och jag avslöjar ting i förväg, innan de händer, så att ni inte kan säga, när ni möter Gud ansikte mot ansikte, ”Jag kände inte till det”. De högmodigas borg skall falla och djävlarna skall kastas ut från dess sköte. Var välsignade, må ni alla som lyssnar till mig bli välsignade.

Jag är er älskade Moder, Gudsmodern (Theotokos) som älskar er alla.

Ingen kommentarer: