lørdag 1. mars 2008

Bønn til salige moder Maria:


O salige moder Maria, da du levde blant oss, viste du at lydighet mot Guds vilje er veien til himlenes rike. Selv om verden var full av krig og hadde glemt Guds veier, sluttet du aldri å ha omsorg for de syke, de hjemløse, de svake og åndelig forvirrede. Du lot ikke hatets kulde trenge inn i deg, men viste medlidenhet med alle Guds barn. Nå må du, som er Kristi vår Guds vitne, se ned fra din himmelske bolig til oss som løfter vår stemme i bønn til deg. Be for oss ved Guds trone om at vi må styrkes i kjærlighet til Gud og vår neste. Lær oss å se Guds bilde i ethvert menneske. Ved ord og gjerning lærte du oss å være tålmodig i lidelse, glad i motgang og alltid å sette vår lit til Guds forsyn alle steder og i alle situasjoner i vårt liv. La oss få se alle våre utallige frivillige og ufrivillige synder. Forny vår tro og tillit til den levende Gud og Hans tilgivelse. Og når dødens time kommer, ta oss da ved hånden og gi oss frimodighet til å stå for Kristi forferdelige domstol. La oss verdiges å få del i gleden i det evige rike som venter alle dem som elsker Kristus av hele sitt hjerte. Amen
av metropolitt Antonij Bloom

Ingen kommentarer: