tirsdag 11. mars 2008

Den lovløse

Den lovløse hater maktsystemet.
Den lovløse er et dyr/ en åndsmakt som hater å ha blitt undertrykt av herskere.
Den lovløse hater loven den må underordne seg.
Den lovløse vil bestemme selv.
Den lovløse hater hierarkiet.
Den lovløse hater alle ledere som skal herske over den.
Den lovløse ønsker selv å ha makt.

Den lovløse kan si den tror på Kristus, men den fjerner de deler av bibelen som den selv ikke liker.
Den lovløse har fjernet Guds lov.
Den lovløse bestemmer over hva som er best for andre.
Den lovløse hater å underordne seg.

Den lovløse forkynner ikke om en himmel
Den Lovløse forkynner at kristus skal regjere på jorden
Den lovløse har tenkt seg mot Rom
Den lovløse kommer til å kreve at alle underordner seg den nye kristus.
Den lovløse kommer til å hate alle som ikke underordner seg han.
Den lovløse har kommet.

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. hun var med barn og skrek i barnsnød og fødsels-veer.
Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner."

"Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd."

Jeg så et lovløst dyr som gjorde seg istand til kamp. Den hatet konger og herskere som hadde tvunget det til å holde sin lov. Den hatet Jesu etterfølgere som fulgte Guds lov. Den ville ha makt. Men først ville den samle sine utvalgte som ville følge den i alt den gjorde.
Dyret var sint, dyret som hadde vært såret hadde nå blitt legt.
Det var sint på skjøgen som hadde ridd det.
Det var sint på jomfruen som hadde født en sønn som hadde regjert over det med sin jernstav i 1000 år (Kirkens tidsalder).

Dyret brølte, dyret så etter hvem han kunne sluke. Dyret var på vei mot Rom.

Ingen kommentarer: