onsdag 29. februar 2012

Gud har alltid vært revolusjonerende i sin Kjærlighet


Da Gud kom til Moses så kom Gud med noe nytt. Gud kom med bud om at vi skal elske Gud og vår neste. Det er det de ti bud handler om sier Jesus. Ikke stjele, ikke lyve osv. Gud lærte Israelerne at det var stygt å ofre barn og mennesker til Gud, slik mennesker på den tiden ofret til sine guder. Det Jesus tar fram i fra Gud i GT er kjærligheten. Ikke at man skal krige og hevne seg, men at man skal vende det andre skinnet til og tilgi hverandre. Jeg tror mange jøder på Jesu sin tid ble opprørte over hva Jesus snakket om fordi de levde etter hva som stod i GT og mente de fulgte bibelen, eller Toraen som de brukte da. Slik er det med mennesker idag også. Kristne som er så bibelske som mener de gjør alt riktig. Det eneste som mangler er at man ikke finner noe nestekjærlighet hos dem. Når de følger bibelen eller en forsamling slavisk så kommer den foran Jesus og den vei Jesus fortalte dem om. De blir blinde og havner i grøfta akkurat som hva de religiøse gjorde på Jesu sin tid. De klarer ikke å se det, slik heller ikke de religiøse gjorde på Jesu tid. Jesus var harde imot dem og det virket som det var håpløst å omvende dem, fordi de satt så fast i sine religiøse tolkninger av bibelen.
Det jeg har funnet ut er at Jesus er en levende person og Han gjør at livet mitt blir mye bedre. Desverre har jeg ikke funnet ut at det gjør det samme med kristne forsamlinger. Men kanskje jeg finner veien til en, kanskje det blir den katloske kirke, for det er den jeg føler er der jeg finner likheter med Jesus som jeg kjenner. Men jeg er så redd for at religiøsitet skal få ta ifra meg det jeg får av Jesus så jeg klarer å vente litt til. Det jeg kjenner nå er det samme som jeg kjente da jeg først ble kjent med Jesus. En veldig stor fred og en veldig stor glede og en veldig stor kjærlighet til andre mennesker. Jeg tror på hva Jesus sier om vintreet at de som er koblet til treet skal bære frukt, og at når man er koblet til Jesus så skal man bære god frukt. Desverre så ser kristenheten like mørk ut idag som det jødedommen gjorde på Jesu sin tid. Beviset for at man sitter fast i stammen, Jesus, mangler. Ihvertfall i det store hele. Men selvsagt fins det sikkert untak. Men jeg skal ihvertfall ikke begynne i noen forsamling nå som jeg gjorde for 20 år siden og mistet de gode fruktene da jeg begynte på Livets Ord bibelskole. Jeg skal bli ledet av Jesus og se hvor Jesus fører meg. Kristne som ikke bærer frukt skremmer meg ikke lenger med sine dommer over at man kommer til helvete om man ikke fører deres lære. Jeg tror ikke på noe helvete for jeg tror Guds revolusjonerende kjærlighet overvant alt det onde på korset. Jeg tror på hva Jesus forteller meg og det er så spennende!!! :) Jesus viser meg at han syns mennesker er fine, og han elsker mennesker. Han er ikke dømmende imot dem, men ønsker dem bare godt. Han ER Kjærlighet slik jeg kan forstå det. Og det er så godt å få kjenne Han! Kjærligheten er en kraft som er mild og tilgivende, som er nådig. Selvsagt så hater Gud også det onde, men istedet for å hevne seg på mennesker av den grunn så tok Gud det steget at Han heller bar all verdens synd. Gud dømmer ikke mennesket. De som velger bort Kjærligheten slik f.eks de religiøse på Jesu sin tid og de i denne tid gjør får selvsagt merke Jesu sin vrede som de også gjorde. De får se det stupet de går imot som å bli kastet i søplefyllingen som brant alltid utenfor Jerusalem. Det er det de får se, men det finst alltid plass for omvendelse for det de ser fører til omvendelse.
Jesus bruker ord som vil føre til omvendelse. Mildhet og nåde til synderen og til de religiøse som uten å merke det ikke tror på den bestandig revolusjonerende Gud og heller følger sine bibelteorier kommer Gud til å omvende ved kraftige ord. Fordi Gud ønsker at alle skal bli ett, slik Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er ett.
Gud er like revolusjonerende idag som Han alltid har vært. Derfor er det de som følger slavisk bibelen eller Toraen eller en annen religiøs bok de som vil ta avstand i fra Jesus slik Jesus er i nuet. De tør ikke tro på Jesus og følge Jesus slik det står så mye om i Johannes evangeliet, de tør ikke å tro.
Det er frukten som viser om vi tror på Jesus eller ikke. Jesus kommer fortsatt med det samme kjærlighetsbudet som Han kom med mens Han levde og hva Gud viste Moses. Det er et revolusjonerende Kjærlighetsbudskap som gjør at vi elsker alle mennesker. Som gjør at vi ser det fine i synderen, at vi blir sorgfulle over harde religiøse hjerter, som vil alle mennesker noe godt. Jesus bruker Ordet for å omvende mennesket, Jesus vil så gjerne at det skal finnes mange budbringere som følger Han personlig som kan gjøre at mennesker ser hvor fin Jesus er. Mennesker som brenner for Jesus personlig. Som elsker Gud av hele sitt hjerte. Når mennesker ser hvordan Kjærligheten er så merker jeg at de blir åpne. Selv ateister har jeg opplevd bli åpne. Jeg husker i førsten da jeg var nyfrelst så så jeg så mange mennesker bli åpne for Gud. Desverre så likte ikke de religiøse den Kjærligheten. Hvorfor? De gjorde jo ikke det heller på Jesus sin tid. Merkelig det der.

Ingen kommentarer: